من چگونه میتوانم ارادۀ خداوند را برای زندگیم درک نمایم؟

image_pdfimage_print

من چگونه میتوانم ارادۀ خداوند را برای زندگیم درک نمایم؟

برای درک ارادۀ خداوند در رابطه با موقعیت پیش آمده، دو نکته کلیدی وجود دارند:

۱) مطمئن شوید که آنچه از خدا سوال میکنید یا قصد انجام آن را دارید، کاری نباشد که کلام خدا آنرا منع نموده باشد.
۲) مطمئن شوید که آنچه از خدا سوال میکنید یا قصد انجام آن را دارید، منجر به جلال خداوند و رشد روحانی شما خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید