رومیان باب ۸ آیه ۳۹

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۳۹
رومیان باب ۸ آیه ۳۹

رومیان باب ۸ آیه ۳۹

و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتّی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده، جدا سازد.