مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

image_pdfimage_print
مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰
مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

مکاشفه یوحنا باب ۳ آیه ۲۰

من پشت در ایستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من.