اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۳
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۳

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۳

خلاصه این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان و امید و محبّت، ولی بزرگترین اینها محبّت است.