اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸
اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

ای فرزندان من، محبّت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود.