دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۴

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۴
دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۴

دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۴

 او ما را در تمام سختی‌ها و زحمتهای ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود، کسانی را که به انواع سختی‌ها گرفتار هستند، آسودگی بخشیم.