تثنیه باب ۳۱ آیه ۸

image_pdfimage_print
تثنیه باب ۳۱ آیه ۸
تثنیه باب ۳۱ آیه ۸

تثنیه باب ۳۱ آیه ۸

خداوند پیشاپیش تو حرکت می‌کند و همراه تو می‌باشد. او تو را تنها نمی‌گذارد و ترک نمی‌کند، پس نترس و هراسان مباش.»