چگونه و چه وقت شیطان از آسمان سقوط کرد؟

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۴ آیه ۲۷
افسسیان باب ۴ آیه ۲۷

سقوط شیطان از آسمان به طور نمادین در اشعیا ۱۲:۱۴-۱۴ و حزقیال ۱۲:۲۸-۱۸ توصیف شده است. در حالیکه این دو قسمت به طور خاص به پادشاهان بابل و صور اشاره می کنند، اما به نیروی روحانی یعنی شیطان که در پس آن پادشاهان بود نیز اشاره دارد. این دو قسمت توصیف می کند که چرا شیطان سقوط کرد، اما صریحاً نمی گوید که این سقوط در چه زمانی اتفاق افتاد. آنچه که ما می دانیم این است: فرشتگان پیش از خلقت زمین آفریده شدند (ایوب ۴:۳۸-۷). شیطان پیش از آنکه آدم و حوا را در باغ وسوسه کند سقوط کرد (پیدایش ۱:۳-۱۴). از اینرو سقوط شیطان باید در زمانی پس از خلقت فرشتگان و قبل از زمانی که آدم و حوا را در باغ عدن وسوسه کرد رخ داده باشد. اینکه آیا سقوط شیطان چند دقیقه، چند ساعت، یا چند روز پیش از هنگامی که آدم و حوا را در باغ وسوسه کرد، اتفاق افتاده، کتاب مقدس صریحاً نمی گوید.

کتاب ایوب به ما می گوید که شیطان دست کم برای مدتی به آسمان و به تخت خدا دسترسی داشت. “روزی پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند شرفیاب شوند. شیطان نیز در میان ایشان آمد. خداوند از شیطان پرسید: “از کجا می آیی؟” شیطان به خداوند پاسخ داد: “از گشت و گذار در زمین و سِیر کردن در آن”” (ایوب ۶:۱-۷). ظاهراً در آن زمان، شیطان هنوز آزادانه بین آسمان و زمین حرکت می کرد و مستقیماً با خدا صحبت می کرد و در قبال فعالیتهایش پاسخ می داد. اینکه در چه زمانی خدا این دسترسی را قطع کرد، مشخص نیست.

منبع ایمانداران

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید