غلاطیان باب ۶  آیه ۹

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۶  آیه ۹
غلاطیان باب ۶  آیه ۹

غلاطیان باب ۶  آیه ۹

از انجام نیکوکاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد.