اول یوحنا باب ۴  آیه ۴

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۴  آیه ۴
اول یوحنا باب ۴  آیه ۴

اول یوحنا باب ۴  آیه ۴

 ای فرزندان من، شما به خدا تعلّق دارید و بر کسانی‌که به دروغ نبوّت می‌کنند غلبه یافته‌اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می‌کند، قویتر است.