آیا خدا امروزه هم با ما صحبت می کند؟

image_pdfimage_print

کتاب مقدس می گوید که خدا امروزه هم با مردم سخن می گوید( خروج ۲ : ۱۴ ، یوشع ۱: ۱ ، داوران ۶ : ۱۸، ۱ سموئیل ۳ : ۱۱ ، ۲ سموئیل ۲ : ۱ ، ایوب ۴۰ : ۱ ، اشعیا ۷ : ۳ ، ارمیا ۱ : ۷ ، اعمال ۸ : ۲۶ و ۹: ۱۵ – این فقط نمونه کوچکی است). دلیل کتاب مقدسی وجود ندارد که بگوید خدا امروزه نمی تواند با مردم بطور قابل شنیدن صحبت کند. باید بیاد داشته باشیم که صدها باری که کتاب مقدس صحبت کردن خدا را ثبت کرده است در طی ۴۰۰۰ سال در تاریخ بوده. اینکه خدا بطور قابل شنیدن با گوش ما صحبت کند امری استثنایی است و قانون نیست.
حتی در نوشته های کتاب مقدسی که در باره صحبت کردن خدا ست، همیشه واضح نیست که آیا با کلمات قابل شنیدن بوده و یا با صدایی درون قلب شخص و یا با تاثیر روی فکر او. خدا امروزه هم با مردم صحبت می کند. خدا اول از همه بوسیله کلامش صحبت می کند (۲ تیموتاوس ۳ : ۱۶-۱۷). اشعیا ۵۵ : ۱۱ به ما می گوید “همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهد آورد و برای آنچه آنرا فرستادم کامران خواهد گردید.” کتاب مقدس کلام خدا را ثبت می کند، هر چیزی که ما باید بدانیم تا نجات بیابیم و زندگی مسیحی داشته باشیم. دوم پطرس ۱ : ۳ می گوید “چنانکه قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است بما عنایت فرموده است بمعرفت او که ما را بجلال و فضیلت خود دعوت نموده”. دوم خدا از طریق القاء، وقایع، و افکار صحبت می کند.
خدا به ما کمک می کند که از طریق وجدانمان درست را از غلط تشخیص دهیم (۱ تیموتاوس ۱: ۵ ، ۱ پطرس ۳ : ۱۶). خدا در حال تبدیل کردن فکر ما و شبیه کردن آن به فکر خودش است (رومیان ۱۲ : ۲). خدا اجازه می دهد که چیزهایی در زندگی ما اتفاق بیفتد که ما را هدایت ، عوض، و کمک کند تا در روح رشد کنیم (یعقوب ۱ : ۲-۵، عبرانیان ۱۲ : ۵-۱۲). اول پطرس ۱ : ۶-۷ به ما یاد آوری می کند که “و در آن وجد می نمایید هر چند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح.”
بالاخره خدا ممکن است بصورت قابل شنیدن با ما صحبت کند. البته شک است که او آنقدر که مردم ادعا می کنند اینکار را بکند. حتی در کتاب مقدس صحبت کردن خدا بدین طریق استثنایی است و معمولی نیست. اگر کسی ادعا می کند که خدا با او حرف زده، همیشه باید آنچه گفته می شود با کتاب مقدس مقایسه گردد. اگر خدا امروزه صحبت کند، کلام او باید با کلامش در کتاب مقدس مطابقت داشته باشد (۲ تیموتاوس ۳: ۱۶-۱۷). خدا خودش را نقض نمی کند و حرفهای او با هم تناقض ندارند.
منبع: www.gotquestions.org

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید