رومیان باب ۸  آیه ۱

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸  آیه ۱
رومیان باب ۸  آیه ۱

رومیان باب ۸  آیه ۱

پس دیگر برای کسانی‌که در اتّحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیّتی وجود ندارد،