یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱
یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۱

«هرکه احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت.»