ما مسیحی هستیم

image_pdfimage_print
ما مسیحی هستیم
ما مسیحی هستیم

این به این معنا است که ایمان داریم به انجیل شامل مجموعه کتب عهد قدیم و عهد جدید که طی چند هزار سال توسط خداوند به انسان داده شده اند . این کتب راهنمای ایمان ، اعتقادات و زندگی روزانه ما میباشند .  همچنین ایمان داریم به خداوند یگانه که خود را بر انسان به شکل سه شخصیت متفاوت و مجزا نمایان میسازد . این شخصیتها عبارتند از پدر ، پسر ، روح القدس که همه در ذات یکی و برابر هستند .

به عنوان مسیحی پیرو عیسی مسیح هستیم چون عیسی مسیح جلوه خدای پدر است ، با او هم ذات میباشد . او از خدا زاده یا خلق نشده است بلکه از ازل با پدر بوده است . تولد او آمدنش به این جهان با نقشه خدا و به گونه معجزه آسائی از مریم باکره محقق گشت . عیسی در این جهان به خود جسم انسانی گرفت و بطور مطلق بدون گناه زیست و معجزات فراوانی انجام داد . سپس او بنا بر نقشه الهی برای نجات انسان به خواست و اراده خود بر بالای صلیب رفت و رنج کشید و مرد تا جریمه همه گناهان بشر از ابتدا تا انتها را به وسیله خون ارزشمند خود پرداخت نماید . او دوباره به آسمان بازگشت و اکنون آنجا زنده  در دست راست خدای پدر نشسته است .

 ایمان داریم که انسان گناهکار است و هیچ انسان بی گناهی هرگز وجود نداشته است . انسان گناه را از نیاکان خود به ارث برده است و به همین دلیل فانی است و جسم و روحش هردو میمیرند . تنها با ایمان آوردن به عیسی مسیح انسان میتواند روح خود را از مرگ نجات دهد و جاودانی نماید . خداوند راه بخشش گناهان را برای بشر از هر رنگ و نژاد و زبانی و با هر موقعیتی باز کرده است. فقط قبول لطف و فیض خدا که همان  ایمان به نجات از طریق خون عیسی مسیح فرزند یگانه خداوند میباشد برای دریافت این بخشش  کافی است . بر همین اساس ما ایمان داریم به قیام مردگان و حیات پس از مرگ .

ما ایمان داریم به روح القدس ، خداوند و حیات بخش صادر شده از پدر و از پسر که در کنار پدر و پسر هم ذات آنهاست و مورد پرستش قرار میگیرد . او توسط انبیا خدا با ما سخن گفته است و در زندگی روزانه ما نقش فعال و جدی دارد . ما ایمان داریم که کلیسا پیکر مسیح است و آن کلیسای جامعی است که کلیسای رسولان مسیح میباشد و روح القدس در آن حضور دارد . کلیسا محلی است که در آن تعمید میگیریم به نام پدر ، پسر و روح القدس برای آمرزش گناهان ، در آن اعتراف میکنیم به نجات از طریق عیسی مسیح و در آن مشارکت میکنیم با سایر ایمانداران برای پرستش خدای زنده.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید