فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۳
فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۳

فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۳

زیرا خداست که از لطف خود، هم اراده و هم قدرت هرکاری را در شما ایجاد می‌کند.