شبان درکتاب مقدس

image_pdfimage_print

 

 

 

 

 

این که عیسی برۀ خدا است به چه معناست؟

شبان Shepherd
لغت فوق به معنای چوپان می‌باشد.

شبان کلمه‌ای است که به دفعات در کتاب مقدس مورد استفاده قرار گرفته شده است. در عهد قدیم، حاکمان نیز شبان نامیده می‌شدند، ولی بطور شاخص خداوند، شبان خوانده شده است. در عهد جدید، عیسای مسیح شبان نیکو و شبان اعظم گله نامیده شده است.

منابع کتاب مقدس: ارمیا باب ۲ و ۳ – مزامیر باب ۲۳ و ۸۰ – اشعیا باب ۴۰ – ارمیا باب ۲۵ – یوحنا باب ۱۰ – عبرانیان باب ۱۳ – پطرس اول باب ۲ و ۵

ارمیا باب ۲ آیه ۸
۸ کاهنان نگفتند: یهوه کجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاصی شدند و انبیا برای بعل نبوّت کرده، در عقب چیزهای بی فایده رفتند.

ارمیا باب ۳ آیه ۱۵
۱۵ و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و حکمت خواهند چرانید.

مزامیر باب ۲۳ آیه ۱
۱ خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

مزامیر باب ۸۰ آیه ۱
۱ ای شبانِ اسرائیل بشنو! ای که یوسف را مثل گله رعایت می‌کنی ! ای که بر کروبیین جلوس نموده ای، تجلی فرما!

اشعیا باب ۴۰ آیه ۱۱
۱۱ او مثل شبانْ گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع کرده، به آغوش خویش خواهد گرفت و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید