آیا جنس ایمان ما، جنس ایمان ابراهیمی است؟

image_pdfimage_print

 

تفاوت بین مذهب (دین) و روحانیت چیست؟تفاوت بین مذهب (دین) و روحانیت چیست؟

آیا خدا مانند ابراهیم که روی او حساب کرد، امروز نیز می تواند روی من و تو حساب کند؟

آیا ایمان ما به خدا مانند ایمان ابراهیم، خدا را خشنود می سازد؟

آیا جنس ایمان ما، جنس ایمان ابراهیمی است؟

ابراهیم به ما درسهایی را برای پیروی از خدا و گذشتن از شرایط و زمانهای نامعلوم زندگی یاد می دهد.

۱- پیروی خدای کتاب مقدس بمعنای داشتن جرات برای حرکت بسوی نامعلومهاست.

۲- خدا تو را بسوی نجات و همچنین ماموریت خویش همزمان می خواند.

۳- خدا تو را برکت می دهد تا باعث و عامل حرکت دیگران شوی.

۴- اگر می خواهی برکت یافته خدا باشی، باید از همه چیز دست بشوئی و خدا را تنها اعتماد خود ساخته و خوشی تو برای پادشاهی خدا باشد.

۵- اگر می خواهی برکت عظیم خدا را دریافت کنی،باید به غیرممکن ها ایمان داشته باشی.

منبع : ایمانداران

دیدگاهتان را بنویسید