کلیسای ارتدوکس شرق چیست و اعتقادات مسیحیان ارتدوکس چیست؟

image_pdfimage_print

کلیسای ارتدوکس شرق چیست و اعتقادات مسیحیان ارتدوکس چیست؟

کلیسای ارتدوکس شرق یک کلیسای واحد نیست بلکه خانواده ای از ۱۳ هیئت خودفرمان است که بوسیله ملتی که در آن قرار دارند نامیده می شوند (مثلاً کلیسای اردتدوکس یونانی، کلیسای ارتدوکس روسی). آنها در درکشان از آیینهای مقدس، آموزه، آیین عبادی، و اداره کلیسا متحد هستند، اما هر کدام امورات خودش را اداره می کند.

سر هر کلیسای ارتدوکس، “پاتریارک” یا “اسقف” نامیده می شود. پاتریارک قسطنتیه (استنابول، ترکیه)، پاتریارک جهانی محسوب می شود . برخلاف پاپ که به VICARIUS FILIUS DEI(قائم مقام پسر خدا) معروف است، اسقف قسطنتنیه به عنوان PRIMUS INTER PARES (اولین درمیان برابرها) معروف است. او حرمت ویژه ای را داراست، اما هیچ قدرتی ندارد که بر جوامع دوازده ارتدوکس دیگر مداخله کند.

کلیسای ارتدوکس ادعا می کند که یگانه کلیسای حقیقی مسیح است و در صدد است که منشا خود را از طریق زنجیره ناگسسته ی توالی رسولی به رسولان اولیه برساند. متفکرین ارتدوکس درباره وضعیت روحانی کاتولیکهای روم و پروتستانها بحث کرده اند و تعداد کمی از آنها هنوز آنها را بدعت می شمارند. اما ایمانداران ارتدوکس همانند کاتولیکها و پروتستانها، تثلیث را قبول دارند، کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا تصدیق می کنند، عیسی را به عنوان خدای پسر معترف هستند و بسیاری از آموزه های کتاب مقدسی دیگر را تصدیق می کنند. اما آنها در آموزه ها، بیشتر با کاتولیکهای روم وجه اشتراک دارند تا با مسیحیان پروتستان.

متاسفانه، آموزه عادل شمردگی بوسیله ایمان تقریباً در تاریخ و الهیات کلیسای ارتدوکس غایب است. در عوض، ارتدوکس بر theosis (الوهیت مآبی) تاکید دارد – فرایند تدریجی ای که بوسیله آن مسیحیان بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح در می آیند. آنچه بسیاری از مسیحیان ارتدوکس درک نمی کنند این است که «الوهیت-مآبی» نتیجه ی پیشرونده نجات است، نه لازمه ای برای نجات. وجوه تمایز ارتدوکس که در تعارض با کتاب مقدس است از این قبیل است:
اقتدار برابر سنت کلیسا و کتاب مقدس
برحذر داشتن افراد از اینکه کتاب مقدس را جدا از سنت تفسیر کنند
بکارت دائمی مریم
دعا برای مردگان
تعمید نوزادان بدون اشاره پاسخگویی فرد و ایمان
امکان دریافت نجات پس از مرگ
امکان از دست دادن نجات

در حالیکه کلیسای ارتدوکس شرق جایگاه مهمی داشته و در حالیکه بسیاری در سنت ارتدوکس هستند که رابطه اصیلی با عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شان دارند، اما خود کلیسای ارتدوکس با پیام روشنی صحبت نمی کند که بتوان آن را با انجیل صحیح مسیح هماهنگ کرد.
فراخوان اصلاحگران (پروتستانها) به “تنها کتاب مقدس، تنها ایمان، تنها فیض، و تنها مسیح” در کلیسای ارتدوکس شرق یافت نمی شود.
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید