رومیان باب ۱۲  آیه ۳

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۲  آیه ۳
رومیان باب ۱۲  آیه ۳

رومیان باب ۱۲  آیه ۳

من به عنوان کسی‌که فیض خدا نصیبش شده است، به همهٔ شما می‌گویم دربارهٔ خود افکار اغراق‌آمیز نداشته باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است، خود را با اعتدال بسنجید.