کولسیان باب ۴ آیه ۵

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۴ آیه ۵
کولسیان باب ۴ آیه ۵

کولسیان باب ۴ آیه ۵

در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی، رفتاری عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حداکثر استفاده را بکنید.