مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

 

بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما
مزمور ۳

دعای اعتماد صبحگاهان

حالت شخص معذب
ای خداوند چه بسیارند خصمانم! می‏کوشند تا به من آسیب رسانند. دشمنان بسیار دارم. بسیاری می‏گویند که خداوند مرا یاری نخواهد نمود.

حامی شخص معذب
اما ای خداوند تویی سپر و جلال و یگانه امید من. فقط تو می‏توانی سرم را که اکنون از شرم به زیر افکنده شده، برافرازی. برای کمک به‏سوی خداوند فریاد زدم و او صدای مرا از معبد خود در اورشلیم شنید.

اعتماد شخص معذب
آنگاه بر بستر خود دراز کشیده به آرامی خوابیدم و در کمال امنیت از خواب بیدار شدم، زیرا خداوند مراقب من بود. و حال، اگر چنانچه ده هزار دشمن از هر طرف مرا احاطه کنند، هراسان نخواهم شد.

دعای شخص معذب
به‏سوی او فریاد می‏کشم: «برخیز ای خداوند و مرا نجات بده، ای خدای من!» او بر رخ خصمانم سیلی خواهد زد و دندانهای ایشان را می‏شکند. زیرا نجات از جانب خداست. او مؤمنین خود را شاد می‏گرداند.

آمین

دیدگاهتان را بنویسید