کار مسیح در جهان چه بود؟

image_pdfimage_print

دعای واقعی

نظر به اینکه خدا عادل است، گناهکاران را نخواهد بخشید مگر اینکه تاوان گناهان آنان پرداخته شود. هیچکس، حتی اگر پیغمبر هم باشد، باندازه‌ای خوب و کامل نیست که بتواند برای گناهان تمام مردم و یا حتی برای گناهان خودش قربانی شود. پس خدا بر‌ اثر رحمت و محبت عظیم خویش، در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. خدا بوسیلۀ‌‌ مرگ پسرش، که مظهر ذات او و با او برابر است، کیفر گناهان تمام کسانی را که به عیسی ایمان می‌آورند پرداخته است. پسر خدا بقدری عالی مرتبه است که فقط یکبار قربانی شدن او برای کفارۀ گناهان جهان کافی می‌باشد. بهمین دلیل قربانی دیگری مورد نیاز گناهکاران نیست. بنابراین عیسی مسیح بوسیلۀ مرگ داوطلبانۀ خویش بر ‌روی صلیب، دیوار جدایی بین انسان و خدا را از‌ بین برد و برای گناهکاران این امکان را بوجود آورد که بخشیده شده و به خدای مقدس نزدیک شوند. عیسی نه‌ فقط بهتر از هر شخص دیگری خدا را معرفی کرد، بلکه بوسیلۀ زندگی مقدس خویش و محبت عمیق خود در مرگ برای ما گناهکاران، اراده و نیت خدا را برای ما آشکار ساخت. شخص مؤمنی در کشور ایران روزی به من گفت: “قبل‌ از اینکه مسیحی شوم، فکر می‌کردم خدا را می‌شناسم، ولی در ‌واقع او را نمی‌شناختم. تنها هنگامی توانستم خدا را واقعاً بشناسم که او را در عیسی مسیح دیدم.” هر جویندۀ خدا، خدا را در مسیح خواهد یافت. قبل از اینکه این قسمت را که دربارۀ عیسی مسیح است خاتمه دهم، مایلم برخی از اسامی و عناوین او را ذکر نمایم:

۱- اسم او عیسی می‌باشد که از یک کلمۀ عبری به‌معنای “یهوه نجات است” گرفته شده است.

۲- عنوان اصلی او “مسیح” به‌معنای “مسح شده” می‌باشد. او بوسیلۀ خدا مسح شد تا پادشاه ابدی باشد. این همان عنوان عبری “ماشیح” می‌باشد که بوسیلۀ یهودیان برای پادشاهی که ظهورش توسط پیامبران پیشگویی شده بود استعمال می‌شد.

۳- او “عمانوئیل” است که به‌معنای “خدا با ما” می‌باشد.

۴- او “پسر خدا” است.

۵- او “کلمۀ خدا” است.

۶- او “پسر انسان” است. این همان عنوانی است که عیسی غالباً در موقع اشاره به خود بکار می‌برد. او هم خدای کامل ست و هم انسان کامل.

۷- او “برۀ خدا” است.

۸- او “نجات‌دهندۀ جهان” است.

۹- او “پادشاه پادشاهان” است.

۱۰- او “خداوند” است.

۱۱- او “شبان نیکو” است.

۱۲- او “راه” است.

۱۳- او “حقیقت” است.

۱۴- او “حیات” است.

۱۵- او “نان حیات” است.

۱۶- او “تاک حقیقی” است.

۱۷- او “انسان کامل” است.

۱۸- او “داور” است.

۱۹- او “کاهن اعظم” است.

۲۰- او “قیامت” است.

۲۱- او “خداوند جلال” است.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید