هفت نکته در خصوص ارزش خون عیسی مسیح:

image_pdfimage_print

در خصوص ارزش خون عیسی مسیح:

۱. خون عیسی مسیح خونی هست بی‌ عیب، کامل و بی‌ گناه. “یوحنا باب ۳۸:۱۸، باب ۴۶:۸”
خون عیسی مسیح کامل کننده است، خون عیسی مسیح به کمال رسیده است، قدّوس و جدا از گناهکارن و فراتر از آسمانها است. “عبرانیان باب ۲۶:۷”، “اول پطرس باب ۲۲:۲” فریبی در دهان وی پیدا نشد، “اول یوحنا باب ۵:۳” در او هیچ گناه نیست.

۲. خون عیسی مسیح خالص و ناب هست.

خون عیسی مسیح خونی هست با قدرت و وقتی‌ وارد زندگی‌‌های ما می‌شود قدرت دارد که ما را از هر نوع اثارت و گناه آزاد کند.
به کسی‌ که ناامیده امید میده، مریض‌ها رو شفا میده و کسانی‌ که اسیر هستن از بندها آزاد می‌کنه. خون عیسی مسیح آرامش میده. “عبرانیان باب ۹: ۱۳-۱۴”، “اول یوحنا باب ۱:۷”، “در خون عیسی مسیح تسلی‌ و باز سازی هست. “اول پطرس باب ۱: ۱۸-۱۹”.

۳. خون عیسی مسیح خونی هست ابدی و ازلی.

خون عیسی مسیح یک بار و برای همیشه به روی صلیب قربانی شد. “عبرانیان باب ۲۶:۷، باب ۱۲:۹”، کاری که کاهن اعظم یک بار در سال انجام میداد عیسی مسیح یک بار برای همیشه انجام داد و گفت “تمام شد”.

واژه تمام شد یعنی‌ دیگر لازم نیست برای کفاره گناهان خودمان قربانی‌های مانند گاو و گوسفند برای خداوند قربانی کنیم. “عبرانیان باب ۲۶:۹”

خون عیسی مسیح قدرت دارد بلند کند و قوت بدهد. با قدرت همین خون در تاریکیها و در برابره ترس‌ها می‌‌ایستیم. “عبرانیان باب ۱۲:۱۰” امروز همین خون گناهان ما رو آمرزیده، امروز همین خون در زندگی‌‌های ما جاری هست. اگر احساس خستگی‌ می‌کنیم در زندگی‌ این‌ها حملات، ضربات شریر هست.

۴. خون عیسی مسیح مقتدر هست، قوت و قدرت دارد، اقتدار و برکت در خونه عیسی مسیح نهفته هست.

خون عیسی مسیح هست که افکار امروز ما رو تسلی‌ میده، زندگی‌‌های ما رو برکت میده.
با همان اقتداری که روی صلیب انجام شد، همان خون و اقتدار در زندگی‌‌های ما جاریست. اطاعتی که مسیح از خداوند کرد باعث شد که خون او ما رو نجات بده. “عبرانیان باب ۲۲:۹”. بدون ریخن خون عیسی مسیح آمرزش گناهان نبود، صلیب عیسی مسیح قربانگاه برای ما بود.

۵. خون عیسی مسیح پایدار و ثابت است

خون عیسی مسیح ما رو تبرئه کرد از دادن بها برای گناهان ما، ما را روسفید کرد در حضور خداوند “اشعیأ باب ۲۲:۴۴” عیسی مسیح گناهان ما را به اعماق دریاها انداخت و خداوند دیگر گناهان ما رو به یاد نخواهد آورد. “مزامیر باب ۱۲:۱۰۳”.

۶. خون عیسی مسیح نفیس و گرانبها هست

” اول پطرس باب ۱۹:۱” خون عیسی مسیح خون بره بی‌ عیب هست، خون بره بی‌ نقص است. نزدیک شدن به خداوند فقط از طریقه خون عیسی مسیح به دست میاد.

۷. خون عیسی مسیح محافظ است

ایمان امروز ما به عیسی مسیح به کاری که او تمام کرد به روی صلیب ما رو تبرئه کرد از دادن قربانی برای گناهان مان. خون مسیح محافظ ما هست.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید