اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳
اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳

اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳

من خداوند، خدای تو هستم، من تو را تقویت می‌کنم و به تو می‌گویم، ‘نترس، من با تو هستم.’»