آیا کتاب مقدس مربوط به زمان حاضر می شود؟

image_pdfimage_print

بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما

عبرانیان ۴ : ۱۲ می گوید، “زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است.” در حالیکه کتاب مقدس در حدود ۱۹۰۰ سال پیش کامل شد، صحت و ارتباط آن با زمان حاضر دست نخورده باقی مانده است. کتاب مقدس تنها منبع صحیح از مکاشفه خدا درباره خود و نقشه اش برای انسان است که به ما داده.

کتاب مقدس شامل اطلاعات بسیار زیادی درباره دنیای طبیعی است که بوسیله دانشمندان و تحقیقات آنها تایید شده است. بعضی از این قسمتها شامل لاویان ۱۷ : ۱۱، جامعه ۱ : ۶-۷ ، ایوب ۳۶ : ۲۷-۲۹، مزمور ۱۰۲ : ۲۵-۲۷ و کولسیان ۱ : ۱۶-۱۷ می باشند. همچنانکه داستان نقشه نجات خداوند برای انسان باز و بیان می شود، داستان شخصیتهای مختلف زیادی بطور واضح و دقیق توضیح داده می شود. در این نوشته ها، کتاب مقدس اطلاعات زیادی درباره رفتار انسان و تمایلات او می دهد. تجربه هر روزه ما نشان می دهد که این اطلاعات درباره شرایط انسان دقیقتر و وسیعتر از کتابهای روانشناسی می باشد. خیلی از حقایق تاریخی که در کتاب مقدس ثبت شده اند بوسیله منابع خارج از کتاب مقدس تایید شده اند. تحقیقات تاریخی اغلب تشابه بسیار زیادی بین نوشته های کتاب مقدس و نوشته های خارج از کتاب مقدس درباره همان وقایع را نشان می دهند.

بهر حال، کتاب مقدس یک کتاب تاریخی، یا یک کتاب روانشناسی، و یا یک مجله علمی نیست. کتاب مقدس توضیحی است که خدا درباره اینکه او کیست و چه خواسته و نقشه ای برای انسانها دارد، به ما داده است. مهمترین قسمت این مکاشفه داستان جدایی ما از خدا بوسیله گناه است و اینکه او ترمیم رابطه اش با ما را بوسیله قربانی کردن پسرش عیسی مسیح بر صلیب مهیا کرد. نیاز ما برای نجات و خواست خدا برای برقراری رابطه با ما تغییر نمی کند

کتاب مقدس محتوی اطلاعات زیاد، دقیق و مطابق زمان ماست. مهمترین پیغام کتاب مقدس-نجات و آزادی از گناه- بصورت جهانی و تا ابد مربوط به نسل انسان است. کلام خدا هیچوقت از مد نمی افتد، و بهتر هم نمی شود. فرهنگ ها عوض می شوند، قوانین عوض می شوند، نسلها می آیند و می روند، اما کلام خدا به همان اندازه که مربوط به زمان نوشته شدن آن بود، مربوط به زمان حال هم هست. تمام کلام خدا الزاما به همان شکل آن زمان مربوط به زمان حال نیست، اما در همه کلام خدا حقایقی هست که می توانیم و باید امروزه در زندگیمان بکار ببریم.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید