تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از خدا هستند؟

image_pdfimage_print

این سایت خدمت تفسیر خوابهای مسیحی را ندارد. ما خواب تعبیر نمی کنیم. ما شدیدا اعتقاد داریم که خواب مردم و تفسیر آن چیزیست بین آنها و خدا. آیا خدا هنوز از طریق خواب صحبت می کند؟ در کلام خدا می بینیم که او بارها با مردم در خواب صحبت کرد. نمونه های آن کسانی هستند مثل یوسف، پسر یعقوب (پیدایش ۳۷: ۵-۱۰)، یوسف، شوهر مریم (متی ۲ : ۱۲-۱۴)، سلیمان (۱ پادشاهان ۳: ۵-۱۵)، و بعضی دیگر (دانیال ۲: ۱، ۷: ۱، متی ۲۷: ۱۹). همینطور نبوتی از یوئیل نبی هست (یوئیل ۲: ۲۸)، که پطرس رسول در اعمال رسولان ۲: ۱۷ به آن و به استفاده خدا از خواب اشاره می کند. پس جواب ساده به این سوال بله است، خدا می تواند از طریق خواب صحبت کند و او اینکار را انجام می دهد.

امروزه ما این حقیقت را بنوعی دیگر استفاده می کنیم. ما باید بیاد داشته باشیم که کتاب مقدس تمام شده و کامل است. کتاب مقدس آنچه را که ما از امروز و تا ابدالاباد نیاز داریم بدانیم به ما می گوید. معنی این حرف این نیست که خدا معجزه انجام نمی دهد و یا امروزه از طریق خواب صحبت با ما نمی کند، اما هر چه خدا می گوید، چه از طریق خواب، رویا، الهام، و یا “صدای آهسته”، با آنچه خدا در کلامش با ما در میان گذاشته است در هماهنگی می باشد. اقتدار خوابها را نمی توان بالاتر از اقتدار کلام خدا گذاشت.

اگر شما خوابی دیده اید و احساس می کنید که شاید خدا آنرا به شما داده است، با دعا کلام خدا را بررسی کنید و مطمئن شوید که خوابتان در توافق با کلام خداست. اگر چنین است، با دعا به آنچه خدا، در رابطه با دادن آن خواب، از شما خواسته است جواب مثبت دهید (یعقوب ۱: ۵). در کلام خدا، هروقت کسی خوابی از طرف خدا می دید، خدا خودش معنی آن خواب را چه مستقیما به خود شخص و یا از طریق یک فرشته و یا از طریق یک پیام آور (پیدایش ۴۰: ۵-۱۱، دانیال ۲: ۴۵، ۴: ۱۹) نشان می داد. وقتی خدا با ما صحبت می کند، مطمئن می شود که پیغامش بطور واضح درک شده است.

gotquestion

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید