دعای شماره ۶

image_pdfimage_print

مرسی عیسی مسیح برای امروز

مرسی که عاشق ما هستی و میخواهی بما کمک کنی که کنار تو با همدیگر زندگی کنیم.

تو منبع عشق هستی .

تو جانت را بخاطر ما دادی و همه گناهان و اشتباهات ما را بخشیدی.

به ما کمک کن که بتوانیم همدیگر را ببخشیم.

مرسی برای این روز شگفت انگیز که به ما هدیه دادی.

خواب های قشنگ بما بده و با ما حتی در خواب هم صحبت کن.

مرسی که اجازه داریم همدیگر را داشته باشیم.

به ما کمک کن که همیشه در تو یک باشیم.

دعا میکنیم که هیچ چیز بین ما فاصله ایجاد نکند.

در تمام تصمیماتی که میخواهیم بگیریم به ما راه‌های درست را نشان بده .

از ما در مقابل شریر محافظت کن و ما را پشتیبانی کن .

در نام پر جلال عیسی مسیح آمین