مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print
بیست عملکرد کتاب مقدس در زندگی‌ ما
زیرا که به تعجیل بیرون نخواهید رفت و گریزان روانه نخواهید شد، چونکه یهوه پیش روی شما خواهد خرامید و خدای اسرائیل ساقه شما خواهد بود.
اشعیا باب ۵۲ آیه ۱۲
مفهوم این آیه
ایمانداران نیاز به تعجیل ندارند زیرا خداوند با آنها خواهد بود. او پیش روی آنها و پشت سر آنها خواهد رفت، ایمانداران نیازی نیست که بترسند، امروز عیسای مسیح و نجات دهنده ما بر دست راست خداوند نشسته و پیش روی ما خواهد خرامید و ما را حفاظت خواهد نمود. پس بیاییم آلودگیهای دنیا را از خود دور کرده و با اقدام به هر عمل ناپاکی خود را آلوده نسازیم.
عزرا که اولین گروه از تبعیدیها را در طی سفر بازگشت به اورشلیم رهبری کرد، این وعده را در قلب خود ثبت کرده بود؛ او با گفتن این سخن که “دست خدای ما بر هر که او را می‌طلبد، به نیکویی می‌باشد” از قبول سپاه برای مراقبت از تبعیدیان در طی سفر امتناع کرد. عزرا و همسفران تبعیدی او از توکل به خداوند خجل نشدند. و امروز ما نیز خجل نخواهیم شد. پس در خداوند همچنان شاد باشیم.
منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید