من چطور می توانم بدانم عاشقم؟

image_pdfimage_print

من چطور می توانم بدانم عاشقم؟

عشق احساسی بسیار قویست. عشق بزرگترین انگیزه برای زندگی ماست. ما تصمیمات بزرگ زیادی را بر اساس عشق می گیریم و حتی ازدواج می کنیم چون احساس می کنیم عاشق شده ایم. ممکن است این مطلب باعث نیمی از ازدواجهای اول باشد که به طلاق می انجامند. کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که عشق حقیقی احساسی نیست که بیاید و برود، بلکه یک تصمیم است. ما نباید فقط آنهایی را که ما را دوست دارند دوست بداریم، ما باید حتی آنهایی را که از ما متنفرند دوست بداریم، چنانکه مسیح کسانی را که دوست داشتنی نیستند دوست دارد (لوقا ۶: ۳۵). “محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد. از ناراستی خوشوقت نمی گردد ولی با راستی شادی می کند. در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز ساقط نمی شود” (۱ قرنتیان ۱۳: ۴-۷).

خیلی آسان می توان عاشق کسی شد، اما قبل از اینکه بدانیم این عشق، عشقی واقعی است باید به چند سوال جواب بدهیم.
اول اینکه، آیا این شخص مسیحی است، یعنی آیا زندگیش را به مسیح داده است؟
آیا او برای نجاتش فقط به مسیح تکیه می کند؟
همچنین، اگر می خواهید قلب و احساساتتان را به کسی بدهید، باید از خود بپرسید آیا حاضرید او را بالاتر از هر کس دیگر و رابطه تان با او را بالاتر از هر کس بجز خدا قرار دهید؟
کتاب مقدس به ما می گوید که وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، آندو یک تن می شوند (پیدایش ۲: ۲۴، متی ۱۹: ۵).

چیز دیگری که باید توجه داشت این است که آیا کسی را که دوست دارید کاندید خوبی برای همسر شدن است. آیا او اول از همه و قبل از هر چیز خدا را در زندگیش قرار داده است؟
آیا او حاضر است زمان و وقت بگذارد تا رابطه تان را در ازدواجی بنا کند که یک عمر دوام بیاورد؟

معیاری برای تعیین این مطلب نیست که آیا عشق ما حقیقیست یا نه، اما مهم است که تشخیص بدهیم احساساتمان و یا ارادۀ خدا را برای زندگیمان دنبال می کنیم. عشق حقیقی تصمیم است، نه فقط یک احساس. عشق کتاب مقدسی دوست داشتن کسیست برای همه وقت، نه فقط اوقاتی که احساس عاشق بودن می کنیم.
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید