دعای ربانی (ای پدر آسمانی)چیست واز چه دعاهایی تشکیل شده است؟

image_pdfimage_print

دعایی که عیسی مسیح به ما آموخت به طور کلی به ما می‌‌آموزد که (۶) اصل را در دعاهایمان رعایت کنیم.متی ۶-۹

۱ –  اول این که، “نام خداوند تکریم گردیده و گرامی داشته شود!”

۲ –  دوم این که، “خداوند ملکوت یا همان پادشاهی خود را به زمین آورد!”

۳ –  سوم این که، “ارادهٔ خداوند انجام شود!”

۴ –  چهارم این که، “خداوند نیاز‌های روزانهٔ ما را بر آورده سازد!”

۵ –  پنجم این که، ” خداوند گناهان ما را ببخشد!”

۶ –  ششم این که، “خداوند ما را از وسوسه‌ها حفظ فرماید!”

عزیزان دقت داشته باشید که هر کدام از این اصول، در نمونهٔ دعأیی که مسیح به ما آموخت، به هدف نهأیی هر دعأیی که جلال دادنِ خداوند است کمک می‌‌کند.

اصول چهار – پنج و شش، روش و راه رسیدن و به انجام رسانیدن سه‌ اصل اولیهٔ اول، دوم و سوم هستند.

بدین گونه، همان طور که خداوند برای ما نان روزانه مهیا می‌‌فرماید، و گناهان ما را می‌‌بخشد، و ما را در مقابله با وسوسه‌ها محافظت می‌‌فرماید، نتیجتا – او در نام خود، پادشاهی و ارادهٔ الهیش ستوده شده و بر آفراشته می‌‌گردد.

از پدر آسمانی خود بخواهید تا شما را در رعایت این مهم که چگونه این اصول را در دعاهای خود رعایت کنید یاری فرماید.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید