تخت قضاوت مسیح یعنی چه؟

image_pdfimage_print

رومیان ۱۴: ۱۰-۱۲ می گوید “همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد…پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.” دوم قرنتیان ۵ : ۱۰ به ما می گوید “زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد بحسب آنچه کرده باشد چه نیک چه بد.” در مضمون واضح است که هر دو قسمت کلام خطاب به مسیحیان است، نه بی ایمانان. بنابراین تخت قضاوت مسیح، در مورد حساب پس دادن ایمانداران به مسیح است برای زندگیشان. تخت قضاوت مسیح نجات را تعیین نمی کند، نجات با قربانی شدن مسیح بجای ما (۱ یوحنا ۲: ۲) و با ایمان ما به او (یوحنا ۳: ۱۶) صورت گرفته است. همه گناهان ما بخشیده شده اند، و ما هرگز بخاطر آنها محکوم نخواهیم بود(رومیان ۸: ۱). ما نباید به تخت قضاوت مسیح بعنوان این نگاه کنیم که خدا گناهان ما را داوری می کند، اما در عوض باید اینطور نگاه کنیم که خدا به ما برای زندگیمان پاداش می دهد. بله، چنانکه کتاب مقدس می گوید، ما باید حساب خود را پس بدهیم. قسمتی از این حساب جواب برای گناهانیست که کرده ایم. اما بهر حال، این تمرکز اولیه تخت قضاوت مسیح نیست.

در حضور تخت قضاوت مسیح، ایمانداران بر اساس اینکه چقدر با وفاداری مسیح را خدمت کردند، قضاوت می شوند ۱) قرنتیان ۹: ۴-۲۷، ۲ تیموتاووس ۲: ۵). بعضی از چیزهایی که ما بر اساس آنها داوری می شویم این است که چقدر فرمان اعظم را اطاعت کردیم (متی ۲۸: ۱۸-۲۰)، چقدر بر گناه پیروز شدیم (رومیان ۶: ۱-۴)، و چقدر توانستیم زبانمان را کنترل کنیم (یعقوب ۳: ۱-۹). کتاب مقدس از ایماندارانی صحبت می کند که بر حسب خدمت وفادارانه شان به مسیح تاج برای چیزهای مختلف دریافت می کنند (۱ قرنتیان ۹: ۴-۲۷، ۲ تیموتاوس ۲: ۵). تاجهای مختلف در ۲ تیموتاوس ۲: ۵، ۲ تیموتاوس ۴:۸، یعقوب ۱:۱۲، ۱ پطرس ۵:۴، و مکاشفه ۲: ۱۰ توضیح داده شده اند. یعقوب ۱: ۱۲ خلاصه خوبی از این است که ما باید چطور درباره تخت قضاوت مسیح فکر کنیم: “خوشا بحال کسیکه متحمل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتیرا که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد یافت”.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید