کتاب مقدس درباره همجنس گرایی چه می گوید؟ آیا همجنس گرایی گناه است؟

image_pdfimage_print
سوال: کتاب مقدس درباره همجنس گرایی چه می گوید؟ آیا همجنس گرایی گناه است؟
سوال: کتاب مقدس درباره همجنس گرایی چه می گوید؟ آیا همجنس گرایی گناه است؟
جواب: کتاب مقدس همواره به ما می گوید که همجنس بازی گناه است. ( پیدایش فصل ۱۹ آیه های ۱ تا ۱۳؛ لاویان فصل ۱۸ آیه ۲۲ و فصل ۲۰ آیه ۱۳؛ رومیان فصل ۱ آیه های ۲۶ تا ۲۷ ؛ اول قرنتیان فصل ۶ آیه ۹). رومیان فصل ۱ آیه های ۲۶ تا ۲۷ مشخصا به ما می گوید که همجنس بازی نتیجه انکار و نا فرمانی از خداوند است. بر اساس کتاب مقدس، زمانیکه انسان در بی ایمانی و گناه می ماند و در این راه اسرار می ورزند، خدا نیز او را به حال خود رها می کند (حتی بیش از تبهکاران و فاسدان) تا نشان دهد که ثمرۀ زندگی بدون خداوند، چیزی جز پوچی و ناامیدی نیست. اول قرنتیان فصل ۶ آیه ۹ می گوید که همجنس بازان، وارث پادشاهی خداوند نخواهند شد.

خداوند انسان را با میل به همجنس بازی خلق نکرده است. کتاب مقدس به ما می گوید که بخاطر گناه است که شخصی همجنس باز می شود (رومیان فصل ۱ آیه های ۲۴ تا ۲۷)، و در نهایت اینکه، گرایش به همجنس بازی، انتخاب آنها می باشد. این امکان وجود دارد که شخصی با گرایش بیشتری نسبت به همجنس بازی متولد شود ، همانطور که افرادی با گرایش به خشونت و دیگر گناهان بدنیا می آیند. اما این امر نمی تواند عذر موجّهی برای انتخاب گناه جهت ارضای امیال گناه آلود باشد. آیا اگر شخصی با گرایش به خشم و عصبانیت متولد شود، آیا این حق را دارد که تسلیم آن گرایش ها شود؟ بطور یقین، نه! در مورد همجنس بازی نیز به همین شکل است.

علی رغم این واقعیت که همجنس بازی گناه است، کتاب مقدس آن را به عنوان گناهی “بزرگتر” از سایر گناهان توصیف نمی کند. همۀ گناهان برای خداوند ناخوشایند هستند. همجنس بازی تنها یکی از گناهان ذکر شده در اول قرنتیان فصل ۶ آیه های ۹ تا ۱۰ می باشد که انسان را از ملکوت خداوند باز میدارد. براساس کلام خدا، همانطور که بخشش خداوند برای یک زناکار، بت پرست، قاتل، دزد و غیره فراهم شده ، برای فرد همجنس باز را نیز مهیا شده است. خداوند همچنین به همۀ آنانی که مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرند، پیروزی و غلبه بر گناهان را وعده داده است؛ که همجنس بازی هم یکی از آن گناهان است (اول قرنتیان فصل ۶ آیه ۱۱؛ دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷؛ فیلیپیان فصل ۴ آیه ۱۳).

منبع: www.gotquestions.org

English

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید