چه نقشه ای برای نجات انسان وجود دارد؟

image_pdfimage_print
چه نقشه ای برای نجات انسان وجود دارد؟
چه نقشه ای برای نجات انسان وجود دارد؟
جواب: آیا شما گرسنه هستید؟ منظور گرسنگی جسمی نیست، بلکه منظور این است که آیا دارای حس گرسنگی برای چیزی بسیار والاتر در زندگی خود هستید؟ آیا در اعماق وجود خود نیازی می بینید که هرگز ارضا نشده است؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: “من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آرد هرگز تشنه نگردد” (یوحنا فصل ۶ آیه ۳۵).

آیا سردرگم هستید؟ آیا زندگی بی هدفی را دنبال میکنید؟ آیا در تاریکی سرگردان هستید؛ و کسی نیست شما را به سمت روشنایی راهنمایی کند و شما را از تاریکی نجات دهد؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: “من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات‌بخش راهش را روشن می‌کند.” (یوحنا فصل ۸ آیه ۱۲).

آیا هرگز احساس کرده اید که پشت درهای بسته گیر کرده اید و هر دری هم که بسوی شما گشوده می شود، به سوی یک زندگی پوچ و بی معناست؟ آیا در جستجوی دری هستید که شما را به سمت یک زندگی پرمعنی و هدفمند رهنمون سازد؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: ” من در هستم. کسانی که از این در وارد می‌شوند، نجات پیدا می‌کنند و در داخل و بیرون می‌گردند و چراگاه سبز و خرم می‌یابند. ” (یوحنا فصل ۱۰ آیه ۹).

آیا دیگران همیشه شما را مایوس کرده و تنها گذاشته اند؟ آیا دوستی های شما سطحی و توخالی هستند؟ آیا به نظر می رسد که همه در پی سوء استفاده از شما هستند؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: ” من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می‌گذرد تا گوسفندان را از چنگال گرگها نجات دهد… من شبان خوب و مهربانم و گوسفندانم را می‌شناسم و آنها نیز مرا می‌شناسند.” (یوحنا فصل ۱۰ آیه های ۱۱ و ۱۴ ).

آیا از خود می پرسید که بعد از مُردن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن برای امور فانی و پوچ خسته شده اید؟ آیا بعضی اوقات فکر نمی کنید که زندگی بی معنا است؟ آیا خواستار زندگی دوباره بعد از مرگ هستید؟ اگر اینچنین است، به عیسی مسیح روی آورید؛ او راه نجات شماست. او فرمود: “آن کسی که مردگان را زنده می‌کند و به ایشان زندگی می‌بخشد، من هستم. هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته، هرگز هلاک نخواهد شد. ” (یوحنا فصل ۱۱ آیه های ۲۵ و ۲۶)

راه چیست؟ حقیقت چیست؟ زندگی چیست؟ عیسی مسیح اینگونه پاسخ می دهد: ” راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر بوسیله‌‌ء من” (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۶ )

همۀ این سؤالات و سردرگمی ها ناشی از گرسنگی روحانی شماست که فقط مسیح میتواند این حس گرسنگی را رفع کند. عیسی مسیح تنها شخصی است که میتواند تاریکی را از بین ببرد. عیسی مسیح دری بسوی یک زندگی شاد و رضایت بخش است. عیسی مسیح آن دوست واقعی و شبان نیکویی است که شما بدنبال او می گردید. عیسی مسیح حیات واقعی در این دنیا و در دنیای بعد از مرگ است. عیسی مسیح راه نجات شماست.

دلیل اینکه این حس گرسنگی عمیق روحانی را در خود می بینید، دلیل اینکه در تاریکی و ظلمت گم گشته اید، دلیل اینکه نمی توانید معنی و مفهومی برای زندگی پیدا کنید، این است که از خدا دور افتاده اید (جامعه فصل ۷ آیه ۲۰؛ رومیان فصل ۳ آیه ۲۳). این خلا درون قلب شما نشان دهنده اینست که خدا در زندگی شما حضور ندارد. ما آفریده شده بودیم تا با خدا در رابطه و دوستی باشیم، ولی گناهِ ما باعث گسسته شدن این رابطه شده است. و حتی بدتر! گناه نه تنها باعث شده تا در این زندگی از خدا دور باشیم بلکه باعث دوری و جدایی پس از مرگ و ابدی از خدا نیز شده است. (رومیان فصل ۶ آیه ۲۳ ؛ یوحنا فصل ۳ آیه ۳۶).

آیا برای این مشکل راه حلی وجود دارد؟ بلی؛ عیسی راه حل این مشکل است. عیسی مسیح گناهان ما را بر خود گرفت (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱). او به جای ما مُرد (رومیان فصل ۵ آیه ۸) و مجازاتی را که ما لایق آن بودیم بر خود گرفت. پس از سه روز، از مردگان برخاست و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود (رومیان فصل ۶ آیه ۴ و ۵). اما چرا او این کار را کرد؟ عیسی مسیح، خود جواب این سؤال را می دهد: ” بزرگترین محبتی که شخص می‌تواند در حق دوستانش بکند، این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید. ” (یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۳). عیسی مُرد تا ما حیات داشته باشیم. اگر ما به مسیح ایمان آوریم و مطمئن باشیم که مرگ او پرداخت تاوان گناهان ما بود، همۀ گناهان ما بخشیده خواهند شد. در این صورت است که گرسنگی روحانی ما ارضاء خواهد شد، تاریکی به نور تبدیل خواهد شد، یک زندگی پر معنا و با هدف را تجربه خواهیم کرد، بهترین دوست و شبان نیکوی خود را خواهیم شناخت، و اطمینان خواهیم داشت که پس از مرگ، حیات جاودانی خواهیم داشت. حیاتی که پس از مرگ دوباره به ما اعطا شده تا به طور ابدی با عیسی مسیح در بهشت زندگی کنیم.

“زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.” (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶)

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →