من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟

image_pdfimage_print
من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟
من چطور می توانم فرزند خدا شوم؟
جواب: فرزند خدا شدن نیازمند این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم.”او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند.” (یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲).

“شما باید تولد تازه پیدا کنید”
وقتی عیسی با رهبر مذهبی یهودیان نیقودیموس ملاقات کرد، فورا رفتن به بهشت را برای او تضمین نکرد، بلکه گفت باید ابتدا فرزند خدا شوی: “اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است.” (یوحنا فصل ۳ آیه ۳).

وقتی شخصی از مادر زاییده می شود، طبیعت گناه را که در نتیجه نافرمانی آدم از خدا در باغ عدن حاصل شد به ارث می برد. هیچکس لازم نیست به کودک گناه کردن را یاد بدهد. او خود بطور طبیعی از خواسته های اشتباهش پیروی می کند که به گناهانی مثل دروغ، دزدی و تنفر می انجامند. او بجای اینکه فرزند خدا باشد، فرزند نافرمانی و غضب خداوند است.”روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می‌کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می‌کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما، نشان دهندۀ ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوسها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می‌زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران، زیر خشم و غضب خدا بودیم.” (افسسیان فصل ۲ آیه های ۱ تا۳).

بعنوان فرزندانی که مورد خشم و غضب خداوند قرار داشتیم، لایق آن بودیم که در جهنم و از خدا دور باشیم. خدا را شکر که کلام در ادامه می گوید “اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد؛ زیرا ما بسبب گناهانمان، روحاً مرده بودیم و می‌بایست تا به ابد دور از خدا بسر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده‌ایم. ” (افسسیان فصل ۲ آیه های ۴ تا ۵).

ما چطور با مسیح زنده می شویم / تولد تازه می یابیم / فرزند خدا می شویم؟ باید مسیح را با ایمان قلب بپذیریم.

پذیرفتن مسیح
” اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند” (یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲).

این قسمت بطور واضح بیان می کند که چطور می توان فرزند خدا شد. ما باید با ایمان قلبی مسیح را بپذیریم. به چه چیز مسیح باید ایمان بیاوریم؟

اولا، فرزند خدا قبول دارد که عیسی مسیح فرزند ابدی خداوند می باشد که به قالب انسان درآمد. او بوسیله قدرت روح القدس از مریم باکره بدنیا آمده، پس طبیعت گناه آلود آدم را به ارث نبرد. و او آدم دوم خوانده شد (۱ قرنتیان فصل ۱۵ آیه ۲۲). در حالیکه نافرمانی آدم، لعنت گناه را به دنیا آورد، در عوض زندگی کامل و بدون گناه عیسی مسیح، برکت را به این دنیا آورد. عکس العمل ما نیز باید توبه از گناهان (بازگشت از گناه) و در جستجوی بخشش و نجات از طریق عیسی مسیح است.

دوما، فرزند خدا به عیسی بعنوان تنها نجات دهنده ایمان دارد. نقشه خدا این بود که پسرش را برای پرداخت تاوان گناهان ما که مرگ بود و ما سزاوار آن بودیم، فدا کرد. مرگ مسیح کسانی را که او را می پذیرند از مرگ و قدرت گناه می رهاند. رستاخیز مسیح از مردگان ما را از مجازات مرگ تبرئه کرد ( رومیان فصل ۴ آیه ۲۵).

و در نهایت فرزند خدا، عیسی مسیح را به عنوان خدای خویش پیروی می کند. بعد از قیام و پیروزی مسیح بر گناه و مرگ، خدا تمام قدرت را به او داد (افسسیان فصل ۱ آیه های ۲۰ تا ۲۳). عیسی همه کسانی را که به او ایمان آورند، رهبری می کند و همه کسانی را که او را رد می کنند داوری می نماید (اعمال رسولان فصل ۱۰ ایه ۴۲).

بنابراین، بر اساس لطف و بخشش خداوند، ما دوباره و اینبار به عنوان فرزند خدا متولد می شویم. البته فقط کسانی می توانند فرزند خدا شوند که به عیسی مسیح ایمان بیاورند و برای نجات ، تنها به او تکیه کنند، کاملا فرمانبردار او باشند و او را مانند گرانبها ترین گنج دوست داشته باشند.

فرزند خدا شوید
همانطور که ما، در تولد طبیعی خود نقشی نداشتیم، همچنین نمی توانیم با انجام اعمال خوب خودمان را در خانواده الهی متولد کنیم. خداوند تنها کسی است که می تواند حق ” فرزند خدا شدن” را بر اساس خواست خودش به کسی عطا کند.” ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست می‌دارد که ما را «فرزندان» خود خوانده است، و همینطور نیز هستیم. اما مردم دنیا این مطلب را درک نمی‌کنند، زیرا خدا را آنطور که هست نمی‌شناسند. “( اول یوحنا فصل ۳ آیه ۱).بنابراین فرزند خدا شدن چیزی نیست که ما افتخار کنیم که آن را ما بدست آورده ایم بلکه فقط به دلیل لطف و بخشش خداوند است که به فرزندی خدا پذیرفته شده ایم ( افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۹).

یک بچه وقتی بزرگ می شود شبیه والدینش می گردد. به همین ترتیب، خدا می خواهد که فرزندانش بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شوند. اگر چه ما فقط در بهشت کامل می شویم، ولی یک فرزند خدا در این دنیا نیزعمدا و بدون توبه گناه نمی کند. “فرزندان عزیزم، مراقب باشید کسی شما را در این مورد فریب ندهد: هر که اعمال نیک و راست انجام می‌دهد، به این علت است که درستکار و نیک است، همانگونه که مسیح نیک و درستکار بود. اما کسی که در گناه بسر می‌برد، نشان می‌دهد که فرزند شیطان است، زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلوده ساخت، تابحال گناه می‌کند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد. هر که به خانوادۀ خدا ملحق می‌شود و فرزند خدا می‌گردد، به راه گناه نمی‌رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می‌شود. بنابراین، دیگر نمی‌تواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه‌ای شکل گرفته است که از خدا جریان می‌یابد. پس به این ترتیب می‌توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه‌آلودی داشته باشد و همنوع خود را نیز دوست نداشته باشد، فرزند خدا نیست.”( اول یوحنا فصل ۳ آیه های ۷ تا ۱۰).

اشتباه نکنید، یک فرزند خدا با گناه “طرد” نمی شود. اما کسانیکه بطور مستمر مرتکب گناه می شوند (مثلا از گناه لذت می برند بدون اینکه مسیح و کلام او را اطاعت کنند) نشان می دهند که هیچوقت تولد تازه نداشته اند. عیسی به چنین کسانی می گوید: “شما فرزندان پدر واقعی‌تان شیطان می‌باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت. در وجود او ذره‌ای حقیقت پیدا نمی‌شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست.” (یوحنا فصل ۸ آیه ۴۴). فرزندان خدا دیگر اشتیاقی به گناه ندارند بلکه بدنبال این هستند که پدر آسمانیشان را بشناسند، او را دوست داشته باشند و ستایش کنند.

پاداش فرزند خدا بودن بسیار زیاد است. بعنوان فرزند خدا، ما عضوی از خانواده خدا (کلیسا) هستیم، که به ما وعده خانه ای در بهشت داده شده است، و به ما این حق داده شده است که در دعا، بحضور خدا برویم (افسسیان فصل ۲ آیه ۱۹، اول پطرس فصل ۱ آیه های ۳ تا ۶، رومیان فصل ۸ آیه ۱۵).

به دعوت خدا برای توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح پاسخ دهید و امروز فرزند خدا شوید!

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید