دعای نجات یعنی چه؟

image_pdfimage_print
دعای نجات یعنی چه؟
دعای نجات یعنی چه؟
جواب: خیلی از مردم می پرسند “آیا دعایی وجود دارد که با گفتن آن، نجات خود را تضمین کنم؟” این نکته بسیار مهم را باید همیشه بخاطر داشته باشیم که نجات با دعا کردن و به زبان آوردن کلمات خاصی بدست نخواهد آمد. در هیچ کجای کتاب مقدس ثبت نشده که فردی توانسته باشد فقط با دعا کردن به نجات دست یابد. دعا خوانی برای نجات به هیچ وجه یک روش مورتایید کتاب مقدس نیست.

فقط یک روش مورد تایید کتاب مقدس برای نجات وجود دارد و آن هم ایمان به عیسی مسیح است. یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶ به ما می گوید، “زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.” نجات با ایمان (افسسیان فصل ۲ آیه ۸)، از طریق قبول عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده (یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲)، و تنها از طریق اعتماد کامل به عیسی مسیح (یوحنا فصل ۱۴ آیه ۶، اعمال رسولان فصل ۴ آیه ۱۲) بدست می آید و نه بوسیله خواندن دعای مخصوص.

پیغام کتاب مقدس در مورد نجات ساده و روشن و در عین حال شگفت انگیز است. همه ما بر ضد خدا گناه کرده ایم (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳). بغیر ازعیسی مسیح هیچکس بر روی زمین زندگی بدون گناه نداشته است (جامعه فصل ۷ آیه ۲۰). بخاطر گناهانمان، همه ما محکوم به مرگ هستیم(رومیان فصل ۶ آیه ۲۳)، بخاطر گناه و نتیجه ای که آن برای ما به ارمغان آورده، کاری نیست که خودمان بتوانیم انجام دهیم تا رابطه از دست رفته و قطع شده با خدا را دوباره احیا کنیم. خداوند به دلیل محبت و عشقی که به ما دارد، به شکل یک انسان و در جسم عیسی به زمین آمد. عیسی مسیح بدون هیچ نقصی زندگی کرد و همواره حقیقت را آموزش داد. اما، انسان ها او را رد کردند و به صلیب کشیدند.ولی بواسطه قتل وحشتناک همین تنها فرد بیگناه روی زمین بود که نجات برای ما فراهم شد. عیسی مسیح به جای ما مرد و بار گناهان ما به دوش او گذاشته شد ( دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱). پس از مرگ دوباره زنده شد و از قبر برخاست ( اول قرنتیان فصل ۱۵) ، او ثابت کرد که بهای گناهان ما را بطور کامل پرداخت کرد و کاری که او برای پرداخت گناهان ما انجام داد، کافی بود و همچنین پیروزی و غلبه خود بر گناه و مرگ را ثابت کرد. در نتیجه این فداکاری مسیح، خداوند هدیه گرانبها ولی رایگان نجات را به ما عطا کرد.خدا از همه ما می خواهد که از گناهانمان توبه کنیم ( اعمال رسولان فصل ۱۷ آیه ۳۰) و به عیسی مسیح به عنوان پرداخت بهای گناهانمان، ایمان آوریم (اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲). بنابراین، نجات هدیه رایگان خداوند به ما می باشد نه محصول خواندن دعای خاصی.

حال این بدین معنی نیز نمی باشد که برای دریافت نجات نیازی به دعا کردن نیست. اگر شما انجیل را درک کنید، و به درستی آن ایمان داشته باشید، و مسیح را به عنوان راه نجات خود قبول کرده باشید. سپس می توانید ایمان خود به خداوند را در قالب دعا بیان کنید، دعا کردن در این حالت بسیار مناسب و زیبا می باشد. ارتباط برقرار کردن با خدا از طریق دعا می تواند باعث پیشروی شما از نقطه آغاز پذیرش مسیح تا ایمان و اعتماد کامل به اوشود.

باز هم تاکید میشود که پایه و اساس نجات را بر روی دعا کردن و بزبان آوردن کلمات خاصی نگذاریم. دعا کردن نمی تواند شما را نجات دهد! اگر می خواهید به نجاتی که از طریق عیسی مسیح برای شما فراهم شده، دست پیدا کنید فقط به او ایمان آورید. ایمان کامل به اینکه مرگ او بهای کامل گناهان ما را پرداخت کرد. تنها به او به عنوان یگانه نجات دهنده تکیه کنید، این تنها روش مورد تایید کتاب مقدس برای نجات می باشد. اگر عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، آنوقت است که باید با خداوند در قالب دعا صحبت کنید. به او بگویید که تا چه اندازه سپاسگزار وجود عیسی مسیح می باشید. خدا را به خاطر عشق و محبت و فداکاری اش ستایش کنید. از مسیح تشکر کنید که بخاطر گناهان شما مرد تا شما نجات پیدا کنید. این ارتباط مورد تایید کتاب مقدس بین نجات و دعا کردن می باشد.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید