مذهب حقیقی چیست؟

image_pdfimage_print
مذهب حقیقی چیست؟
مذهب حقیقی چیست؟
جواب: مذهب را می توان اینگونه تعریف کرد “ایمان به خدا یا خدایان و پرستش آنها که معمولا بصورت انجام اعمال و تشریفات مذهبی صورت می گیرد.” و یا “هر سیستم خاص ایمانی، پرستشی و غیره که شامل اصول و قوانین اخلاقی و رفتاری می باشد.” بیش از نود درصد از جمعیت دنیا به نوعی دنباله روی یک مذهب هستند. مشکل اینجاست که مذاهب زیاد و گوناگونی در دنیا وجود دارند. اما کدام مذهب درست است؟ مذهب حقیقی کدام است؟

دو عنصر و اصل رایج در همه مذاهب، قوانین و تشریفات مذهبی آن دین هستند. برخی مذاهب اصولا چیزی بیشتر از یک لیست قوانین و باید و نبایدها نیستند که انسان باید آنها را انجام دهد تا بعنوان شخصی متعهد به آن مذهب و در نتیجه دارای یک رابطه درست و صحیح با خدای آن مذهب باشد. دو نمونه از چنین مذاهبی ، اسلام و یهودیت هستند. اسلام پنج اصل دارد که باید انجام شود و یهودیت صدها دستور و سنت دارد که باید نگاه داشته شوند. هر دو مذهب، تا اندازه ای، ادعا می کنند که انسان با اطاعت از قوانین مذهبی و به جا آوردن اصول آن، در یک رابطه صحیح با خدا قرار می گیرد.

مذاهب دیگر بیشتر تمرکز بر روی انجام تشریفات دارند تا اطاعت از یک سری قوانین. با تقدیم قربانی، اعمال خاصی انجام دادن، و یا خدمتی کردن، غذای خاصی خوردن، و غیره، شخص می تواند با خدا در رابطه صحیح قرار گیرد. بارزترین نمونه یک مذهب تشریفاتی، کاتولیک روم می باشد. کاتولیک روم معتقد است که با تعمید دادن نوزاد با آب، با شرکت در تجمع کاتولیکها، با اعتراف گناه نزد یک کشیش، با دعا به قدیسین در بهشت، با تدهین توسط یک کشیش قبل از مرگ، و غیره و غیره، خدا شخص را بعد از مرگ به بهشت راه می دهد. بودیسم و هندویسم هم از نوع مذاهب تشریفاتی می باشند، و تا حدودی هم مذاهبی بر اساس قانون و اصول گرایی هستند.

مذهب حقیقی نه اصول گرا است و نه تشریفاتی. مذهب حقیقی رابطه با خداست. دو موردی که همه مذاهب در آن با یکدیگر اتفاق نظر دارند این است که، انسان به نوعی از خدا جدا شده است و اینکه نیاز دارد دوباره با خدا آشتی کند . مذهب دروغین در جستجوی این مشکل با انجام قوانین و تشریفات است. مذهب حقیقی این مشکل را با تشخیص این واقعیت که تنها خدا می تواند این جدایی و رابطه قطع شده را اصلاح کند و این کار را نیز انجام داده ، حل کرده است. .مذهب حقیقی این مطالب را در نظر می گیرد:

– همه ما گناه کرده ایم و از خدا جدا شده ایم (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳).

– اگر رابطه قطع شده دوباره وصل نشود نتیجه آن مرگ و جدایی ابدی از خداوند خواهد بود. ( رومیان فصل ۶ آیه۲۳)

— خدا در جسم عیسی مسیح نزد ما آمد و بجای ما مرد، تنبیهی را که ما سزاوار آن بودیم به گردن گرفت، و از مردگان قیام کرد تا نشان دهد که مرگ او پرداخت بهای کامل گناهان ما بود ( رومیان فصل ۵ آیه ۸؛ اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۳ تا۴؛ دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱).

– اگر ما عیسی مسیح را بعنوان تنها نجات دهنده خود دریافت کرده و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای کامل گناهانمان قبول کنیم، بخشیده شده و نجات می یابیم، آزاد می شویم، با خدا آشتی خواهیم کرد و خدا ما را تبرئه می کند (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶، رومیان فصل ۱۰ آیه های ۹ تا۱۰ ، افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۹).

مذهب حقیقی نیز قوانین و تشریفات دارد، اما تفاوت بزرگی که وجود دارد این است که در مذهب حقیقی، قوانین و تشریفات بخاطر سپاسگزاری از نجاتی که خدا برای ما فراهم نموده است، انجام می شود و نه تلاش برای رسیدن به نجات. مذهب حقیقی، مسیحیتی که بر اساس کتاب مقدس است، قوانینی دارد (قتل نکن، زنا نکن، دروغ نگو، و غیره) و تشریفاتی هم دارد (غسل تعمید با آب و عشاء ربانی یا شام خداوند). انجام این قوانین و تشریفات رابطه شخص را با خدا برقرار نمی کند، بلکه این قوانین و تشریفات نتیجه برقراری ارتباط با خدا، از طریق لطف خدا و ایمان به عیسی مسیح بعنوان تنها نجات دهنده، می باشد. در مذهب دروغین کارهایی باید انجام شود(قوانین و تشریفات) تا لطف خدا را بدست آورند. مذهب حقیقی یعنی پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و در نتیجه آن، برقرار مجدد رابطه با خداوند می باشد و سپس کارهای تشریفاتی فقط از سر عشق به خداوند و صمیمی تر شدن با او انجام میگیرد.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید