آیا خدا هنوز معجزه می کند؟

image_pdfimage_print
آیا خدا هنوز معجزه می کند؟
آیا خدا هنوز معجزه می کند؟
جواب: خیلی از مردم می خواهند خدا معجزه کند تا خودش را به آنها ثابت نماید. “اگر خدا، فقط یک معجزه ای می کرد، و یا علامتی نشان می داد، من ایمان می آوردم!” این حرف ، مخالف کلام خداست. وقتی خدا معجزات عظیم و اعجاب انگیز برای قوم اسراییل انجام می داد، آیا باعث شد تا آنها از خدا اطاعت کنند؟ نه، قوم اسراییل با وجود دیدن معجزات، پیوسته نافرمانی و سرپیچی می کردند. همان مردمی که شکافته شدن دریای سرخ توسط خداوند را دیدند، بعدها به اینکه آیا خدا می تواند آنها را بر ساکنین سرزمین موعود پیروز نماید، شک کردند. این حقیقت در لوقا فصل ۱۶ آیه های ۱۹ تا ۳۱ توضیح داده شده است. در داستان، مردی در جهنم از ابراهیم می خواهد که ایلعاذر را به دنیای زندگان بفرستد تا برادرانش را از حقیقت آگاه سازد. ابراهیم به آن مرد می گوید، “اگر به سخنان موسی و انبیاء توجهی ندارند، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود، به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد” (لوقا فصل ۱۶ آیه ۳۱).

عیسی معجزات زیادی را انجام داد، اما اکثریت مردم به او ایمان نیاوردند. اگر خدا امروز هم مثل آن زمان معجزه کند، نتیجه همان است. مردم فقط برای مدت کوتاهی از دیدن معجزه، حیرت زده می شوند و به خدا ایمان می آورند. این نوع ایمان، سطحی خواهد بود و با وقوع اولین مشکل و اتفاق غیر منتظره، از بین خواهد رفت. ایمانی که بر اساس معجزات است، ایمان بالغی نیست. خدا بزرگترین معجزه تاریخ را با آمدنش بر روی زمین در جسم عیسی مسیح و مرگش بر روی صلیب برای گناهان ما، به انجام رسانید (رومیان فصل ۵ آیه ۸) تا ما بتوانیم نجات پیدا کنیم و رستگار شویم (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶). خدا هنوز هم معجزه می کند، ولی ما نسبت به خیلی از آنها بی توجه هستیم و حتی آنها را قبول نمی کنیم. بنابراین، به معجزات بیشتر نیاز نداریم. آنچه نیاز داریم، ایمان به “معجزه نجات” از طریق پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده است.

هدف از معجزات، ایمان آوردن مردم به معجزه کننده بود. اعمال فصل ۲ آیه ۲۲ می گوید، “حال، ای مردان اسرائیلی به من گوش دهید! همانطور که خود نیز می‌دانید، خدا بوسیلۀ عیسای ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد تا به همه ثابت کند که عیسی از جانب او آمده است”. همین مطلب در مورد شاگردان مسیح (رسولان) گفته شده است، “زمانی که با شما بودم و با صبر و شکیبایی، خدا را خدمت می‌کردم، او توسط من معجزات و کارهای شگفت‌آور بسیاری در میان شما انجام داد. همین معجزات، دلیل و گواه هستند بر اینکه من رسول و فرستادۀ خدا می‌باشم.” (دوم قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۱۲). عبرانیان فصل ۲ آیه ۴ می گوید، “خدا نیز با علامات، کارهای شگفت‌انگیز، معجزات گوناگون و عطایایی که روح‌القدس مطابق اراده خود می‌بخشد، صحت کلام ایشان را ثابت نمود”. الان ما حقیقتی به نام عیسی را که در کتاب مقدس ثبت شده، داریم و همچنین نوشته های شاگردان مسیح را در کتاب مقدس داریم. عیسی و شاگردان او، چنانکه در کتاب مقدس نوشته شده است، سنگ زاویه و پایه ایمان ما هستند (افسسیان فصل ۲ آیه ۲۰). با این حساب، معجزات دیگر لازم نیستند چون پیغام مسیح و شاگردان او در کتاب مقدس به دقت ثبت شده و گواه بر همه چیز می باشند. بله، خدا هنوز معجزه می کند. اما الزاما ما نباید، انتظار معجزاتی مانند مواردی که در کتاب مقدس ثبت شده را داشته باشیم.

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید