آیا خدا دعای یک گناهکار/ بی ایمان را می شنود/ جواب می دهد؟

image_pdfimage_print
آیا خدا دعای یک گناهکار/ بی ایمان را می شنود/ جواب می دهد؟
آیا خدا دعای یک گناهکار/ بی ایمان را می شنود/ جواب می دهد؟
جواب: یوحنا فصل ۹ آیه ۳۱ می گوید، ” همه می‌دانند که خدا به دعای اشخاص شیاد گوش نمی‌دهد، بلکه دعای کسی را می‌شنود که خداپرست باشد و اراده‌‌ء او را انجام دهد”. همچنین گفته شده است “تنها دعایی که خدا از گناهکاران می شنود دعای توبه برای نجات است.” در نتیجه، بعضی عقیده دارند که خدا دعاهای یک بی ایمان را نه می شنود و نه هیچوقت به آنها جواب می دهد. یوحنا فصل ۹ آیه ۳۱ می گوید که خدا از طریق یک بی ایمان معجزه نمی کند. اول یوحنا فصل ۵ آیه های ۱۴ تا ۱۵ به ما می گوید که خدا به دعاهایی جواب می دهد که بر اساس خواست و اراده او هستند. این قانون، احتمالا، در مورد بی ایمانان بکار می رود. اگر یک بی ایمان دعایی بکند که بر طبق اراده خدا باشد، چیزی نمی تواند مانع جواب دادن به آن دعا شود.

در بعضی از قسمتهای کتاب مقدس شاهد آن هستیم که که خدا، دعاهای بی ایمانان را می شنود و جواب می دهد. در بیشتر این موارد، دعا کردن دخیل بوده است. در مواردی هم حتی بدون کلمات دعا، خدا به فریاد قلب شخص جواب می دهد (اشاره نشده که آیا شخص مستقیما از خدا درخواست کرده یا نه). در بعضی از موارد، بنظر می آید که دعا با توبه همراه است. اما در بعضی موارد دیگر، دعا فقط برای نیاز دنیوی و یا برای برکات بوده و خدا یا بخاطر رحمتش و یا بخاطر خلوص نیت و ایمان دعا کننده به آنها جواب داده است. در اینجا به بعضی از این قسمتها که در رابطه با دعای یک بی ایمان است نگاه می کنیم:

مردم نینوا دعا کردند که نینوا نجات یابد (یونس فصل ۳ آیه های ۵ تا ۱۰). خدا به این دعا جواب داد و شهر نینوا را چنانکه هشدار داده بود نابود نکرد.

هاجر از خدا خواست که پسرش اسمائیل را حفاظت کند(پیدایش فصل ۲۱ آیه های ۱۴ تا ۱۹). خدا نه تنها اسماعیل را محافظت کرد، بلکه او را بسیار برکت داد.

در اول پادشاهان فصل ۲۱ آیه های ۱۷ تا ۲۹، بخصوص در آیات ۲۷ تا ۲۹، اخاب وقتی سخنان ایلیا را می شنود ماتم گرفته و روزه گرفت. خدا با نفرستادن عذاب در زمان اخاب به ماتم و پشیمانی او جواب می دهد.

زنی که غیر یهودی و از صور و صیدون بود دعا کرد که مسیح دخترش را از روح ناپاک آزاد کند (مرقس فصل ۷ آیه های ۲۴ تا ۳۰). عیسی روح پلید را از دختر آن زن بیرون کرد.

کورنیلیوس، سرباز رومی در اعمال رسولان فصل ۱۰، که خدا پطرس رسول را بخاطر درستی آن مرد پیش او فرستاد. اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه ۲ به ما می گوید که کورنیلیوس “مرتب به درگاه خدا دعا می کرد.”

خدا قول هایی می دهد که شامل همه بشود (ایمان دار و بی ایمان) مانند ارمیا فصل ۲۹ آیه ۱۳: “و اگر با تمام وجود مرا بطلبید مرا خواهید یافت”. این مثل جریان کورنیلیوس در اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه های ۱ تا ۶ است. اما خیلی از قول هایی که خداوند داده بر اساس متن مربوط در کتاب مقدس، فقط برای مسیحیان است. چون مسیحیان عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود دریافت کرده اند، به آنها این اجازه داده شده است که با شجاعت به تخت فیض مسیح نزدیک شده و از او در وقت نیاز، کمک بگیرند (عبرانیان فصل ۴ آیه های ۱۴ تا ۱۶). به ما گفته شده است که وقتی چیزی را بر طبق اراده خدا بخواهیم، او ما را می شنود و آنچه بخواهیم به ما می دهد (اول یوحنا فصل ۵ آیه های ۱۴ تا ۱۵). قول های زیاد دیگری درباره دعا برای مسیحیان وجود دارند (متی فصل ۲۱ آیه ۲۲، یوحنا فصل ۱۴ آیه ۱۳ و فصل ۱۵ آیه ۷). بنابراین، بله، مواردی وجود دارند که در آنها خدا به دعاهای یک بی ایمان جواب نمی دهد. در عین حال، بخاطر بخشندگی اش است که به زندگی بی ایمانان داخل شده به دعای آنها جواب میدهد.

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید