آیا خدا اراده اش را تغییر می دهد؟

image_pdfimage_print

ملاکی ۳: ۶ می گوید “من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید.” همینطور یعقوب ۱: ۱۷ می گوید “هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست.” معنی اعداد ۲۳: ۱۹ از این واضح تر نمی تواند باشد که “خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟” نه، خدا به اراده اش تغییر نمی دهد و عقیده اش را عوض نمی کند. این آیات می گویند که خدا تغییر ناپذیر است و عوض نمی شود. پس ما آیاتی مثل پیدایش ۶: ۶ را چطور توضیح می دهیم “و خداوند پشیمان شد که انسانرا بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت”. و یا در یونس ۳: ۱۰ که می گوید “پس چون خدا اعمال ایشانرا دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند آنگاه خدا از بلائیکه گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آنرا بعمل نیاورد.” این آیات از پشیمان شدن خدا صحبت می کنند که با این اصل کتاب مقدسی غیر قابل تغییر بودن خدا مغایر است. بهر حال، وقتیکه با دقت به این آیات نگاه می کنیم، می بینیم که این آیات در واقع از تغییر عقیده خدا صحبت نمی کنند. در زبان اصلی، کلمه ای که پشیمان ترجمه شده است، کلمه عبری است که معنی آن “متاسف بودن” است. معنی متاسف بودن برای چیزی این نیست که چیزی عوض شده باشد، بلکه معنی آن متاسف بودن برای چیزی است که اتفاق افتاده است. پیدایش ۶: ۶ را در نظر بگیرید “و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود.” این آیه ادامه می دهد و می گوید “و در دل خود محزون گشت.” این آیه بیان می کند که خدا از آفرینش بشر پشیمان شد. بهر حال، واضحا تصمیم خود را عوض نکرد. در عوض، از طریق نوح، او به انسان اجازه داد به بقای خود ادامه دهد. این حقیقت که ما امروزه زنده و موجود هستیم ثابت می کند که خدا عقیده اش را درباره آفرینش انسان عوض نکرد. بعلاوه متن این قسمت توضیحی از زندگی گناه آلود انسان است و اینکه این نوع زندگی انسان باعث درد خدا می شود و نه وجود انسان. یونس ۳: ۱۰ را در نظر بگیرید “…او به آنها رحم کرد و مصیبتی را که به آنها گفته بود برایشان می آورد، نیاورد”. در اینجا هم باز همان لغت عبری بکار رفته که معنی آن “متاسف بودن” است. چرا خدا برای نقشه اش برای نینوا متاسف بود؟ چون قلب آنها عوض شده بود و در نتیجه راههایشان از بی اطاعتی به اطاعت تبدیل شده بود. خدا کاملا تغییر ناپذیر است. خدا می خواست نینوا را بخاطر شرارتش داوری کند، اما نینوا توبه کرد و راههایش را عوض نمود. در نتیجه، خدا بر نینوا رحم کرد، که این کاملا بر طبق شخصیت اوست. رومیان ۳: ۲۳ به ما درس می دهد که همه انسانها گناه کرده اند و از معیار خدا کوتاه آمده اند. رومیان ۶: ۲۳ می گوید که نتیجه گناه مرگ است (روحانی و جسمانی). بنابراین مردم نینوا سزاوار تنبیه بودند. همه ما با این موقعیت مواجه هستیم. این انتخاب انسان است که با گناه خود را از خدا دور می کند. انسان نمی تواند خدا را برای انتخاب خود مسئول بداند. پس برخلاف شخصیت خدا بود اگر مردم نینوا به گناهانشان ادامه می دادند و خدا انها را تنبیه نمی کرد. بهر حال، مردم نینوا اطاعت کردند و بهمین دلیل خدا آنها را تنبیه نکرد. آیا تغییر وضعیت نینوا خدا را مجبور به کاری کرد؟ البته که نه! خدا را نمی توان وادار به کاری کرد خدا نیکو و عادل است و او انتخاب کرد که نینوا را بخاطر عوض شدن قلبشان تنبیه نکند. این قسمت از کلام اشاره می کند به این حقیقت که خدا عوض نمی شود، اما اگر او نینوا را نبخشیده بود، برخلاف شخصیتش عمل کرده بود. انسان سعی می کند اعمال خداوند را بر حسب قسمتهایی از کلام خدا که بنظر می آید خدا عقیده اش را عوض کرده است، توضیح دهد. مثلا خدا می خواست کاری انجام دهد، اما در عوض کاری دیگر انجام داد. برای ما این عوض شدن بحساب می آید. اما برای خدا که واقف به همه چیز و مستقل است، این تغییر نیست. خدا همیشه می داند که چه می خواهد بکند. آنچه خدا انجام می دهد برای این است که انسان نقشه کامل او را انجام دهد. “چیزهای اول را از زمان قدیم بیاد آورید زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. خدا هستم و نظیر من نی. اخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خویشرا بجا خواهم آورد” (اشعیاء ۴۶: ۹-۱۰). خدا به نینوا برای خرابی هشدار داد، در حالیکه می دانست اینکار او نینوا را به توبه می آورد. خدا از تصمیماتش پشیمان نمی شود. خدا اسرائیل را هم همینگونه هشدار داد، در حالیکه می دانست موسی برای آنها شفاعت می کرد. خدا از تصمیمش پشیمان نمی شود، اما با بعضی از عکس العملهای انسان افسرده می گردد. خدا به عقیده اش تغییر نمی دهد، بلکه کاملا بر طبق کلام و بر حسب اعمال ما عکس العمل نشان می دهد. منبع: www.gotquestions.org

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید