آیا عیسی بین مرگ و قیامش، به جهنم رفت؟

image_pdfimage_print
آیا عیسی بین مرگ و قیامش، به جهنم رفت؟
آیا عیسی بین مرگ و قیامش، به جهنم رفت؟
سوال: آیا عیسی بین مرگ و قیامش، به جهنم رفت؟” اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه قیام کرد، چطور می توان گفت که سه روز در قبر بود؟

جواب: ابهام زیادی در مورد این سوال وجود دارد. این موضوع اول از بیانات حواریون (شاگردان مسیح) سرچشمه گرفت که می گوید “او به جهنم نزول کرد”. نوشته هایی هم وجود دارند که بسته به نوع ترجمه آنها، رفتن عیسی به “جهنم” را توضیح می دهد. در یادگیری این موضوع، مهم است که اول درک کنیم کتاب مقدس درباره مرگ چه می گوید.

در نوشته های عبری، کلمه ای که مرگ را توضیح می دهد، شئول است. این لغت به یعنی “محل مردگان” یا “محل ارواح جدا شده” می باشد. در عهد جدید، لغت یونانی “هیدز” آمده که به همان معنی و اشاره به “محل مردگان” است. قسمتهای دیگر عهد جدید می گوید که شئول/ هیدز مکانی موقتی است، جایی که ارواح در آنجا در انتظار قیام و داوری نهایی هستند. مکاشفه فصل ۲۰ آیه های ۱۱ تا ۱۵ توضیح روشنی در مورد تفاوت این دو می دهد. جهنم (دریاچه آتش) دائمی است و مکان داوری نهایی برای بی ایمانان می باشد. هیدز مکان موقتی است. پس عیسی به جهنم نرفت چون جهنم پدیده ایست در آینده و فقط بعد از داوری تخت بزرگ سفید بکار می آید (مکاشفه فصل ۲۰ آیه های ۱۱ تا ۱۵).

شئول/ هیدز مکانی است که دارای دو قسمت می باشد (متی فصل ۱۱ آیه ۲۳ و فصل ۱۶ آیه ۱۸؛ لوقا فصل ۱۰ آیه ۱۵ و فصل ۱۶ آیه ۲۳؛ اعمال رسولان فصل ۲ آیه های ۲۷ تا ۳۱). کتاب مقدس، محل نجات یافتگان و محل گمشدگان را هیدز عنوان می کند. محل نجات یافتگان “فردوس” و “آغوش ابراهیم” (به ترتیب، لوقا فصل ۱۶ آیه ۲۲؛ لوقا فصل ۲۳ آیه ۴۳) است که از محل گمشدگان بوسیله یک دره بزرگ جدا می شود(لوقا فصل ۱۶ آیه ۲۶). وقتی عیسی مُرد، او به قسمت برکت داده شده شئول رفت و در آنجا، ایمانداران را با خود به بهشت برد (افسسیان فصل ۴ آیه های ۸ تا ۱۰). آن قسمت از شئول/ هیدز که در آن گمشدگان هستند، عوض نشده باقی مانده است. همه بی ایمانان وقتی که می میرند به آنجا رفته منتظر داوری نهایی در آینده می شوند. آیا عیسی مسیح به شئول/ هیدز رفت؟ بله، بر اساس آنچه در افسسیان فصل ۴ آیه های ۸ تا ۱۰ و اول پطرس فصل ۳ آیه های ۱۸ تا ۲۰ می خوانیم.

بعضی از ابهامات از قسمتهایی مثل مزامیر فصل ۱۶ آیه های ۱۰ تا ۱۱ ایجاد شده که در ترجمه انگلیسی (کینگ جیمز)، “زیرا تو مرا در چنگال مرگ رها نخواهی کرد و کسی را که دوستش داری نخواهی گذاشت از بین برود”. در ترجمه انگلیسی “در چنگال مرگ” یا همان “دنیای مردگان” با کلمه “جهنم” ترجمه شده است که ترجمه درستی از این آیه نیست. درست آن “قبر” یا “شئول” است.البته در ترجمه های فارسی مانند “ترجمه تفسیری” و یا “ترجمه فارسی امروزی” این واژه به درستی ترجمه شده و تا به حال تنها در ترجمه “هزاره نو” به هاویه یا همان جهنم ترجمه شده که ترجمه درستی نیست. عیسی به دزد کنارش گفت “خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود” (لوقا فصل ۲۳ آیه ۴۳). بدن عیسی در قبر بود، روح او به قسمت بهشتی و برکت داده شده در شئول/ هیدز رفت. متاسفانه، در خیلی از ترجمه های کتاب مقدس، مترجم در ترجمه متن منسجم و یکپارچه عمل نمی کند و یک کلمه را هر بار یکسان و یا درست ترجمه نمی کند، مثل ترجمه لغت های عبری و یونانی برای عالم مردگان “شئول”، “هیدز”، و جهنم “هل” که در ترجمه بطور یکسان عمل نکرده است.

بعضی ها این عقیده را دارند که عیسی به جهنم یا قسمت عذاب در شئول/ هیدز رفت تا برای گناهان ما حتی بیشتر تنبیه شود. این عقیده کاملا بر خلاف کتاب مقدس است. مرگ عیسی بر روی صلیب و عذاب کشیدن او بجای ما بطور کامل بهای آزادی ما را پرداخت. خون ریخته شده او بود که گناهان ما را پاک کرد (اول یوحنا فصل ۱ آیه های ۷ تا ۹). وقتی او بر صلیب آویزان بود، تمام گناه بشر را بدوش کشید. او برای ما گناه شد.” زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی‌گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم” (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱). این بر دوش گرفتن گناه به ما کمک می کند که در باغ جتسیمانی درد مسیح را درباره جام گناه که باید بر روی صلیب بر او ریخته می شد، درک کنیم.

وقتی عیسی بر روی صلیب به آخرین لحظاتش نزدیک می شد، گفت، “تمام شد!”(یوحنا فصل ۱۹ آیه ۳۰). زجر کشیدن او به جای ما، کامل شد. روح او به هیدز ( دنیای مردگان ) رفت. مسیح به “جهنم” و یا قسمت رنج و عذاب هیدز نرفت او به “قسمت ابراهیم” و یا قسمت برکت داده شده هیدز رفت. رنج کشیدن عیسی مسیح در همان لحظه ای که بر روی صلیب جان سپرد، تمام شد. بهای گناهان پرداخت شد. سپس منتظر رستاخیر بدن خود و صعود به جلال و شکوهش شد.

آیا مسیح به “جهنم” رفت؟ خیر. آیا مسیح به شئول/هیدز رفت؟ بله.

منبع: www.gotquestions.org

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →