اتحاد هیپوستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان، هم خدا و هم انسان باشد ؟

image_pdfimage_print
اتحاد هیپوستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان، هم خدا و هم انسان باشد ؟
اتحاد هیپوستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان، هم خدا و هم انسان باشد ؟
جواب: اتحاد هیپوستاتیک عبارت است از توضیح اینکه چگونه خدای پسر، عیسی مسیح ، طبیعت انسانی‌ به خود گرفت ، ولی با این وجود هم چنان خدای کامل ماند. عیسی مسیح همیشه خدا بوده است (یوحنا فصل ۸ آیه ۵۸ ، فصل ۱۰ آیه ۳۰) اما به جسم انسان درآمد( یوحنا فصل ۱ آیه ۱۴ ). جمع شدن ذات انسانی‌ و ذات الهی، عیسی مسیح را تشکیل می دهد؛ یعنی خدا، که به جسم انسان تبدیل شد . این اتحاد هیپواستاتیک است، عیسی مسیح، به عنوان یک شخص ، به طور کامل خدا و به طور کامل انسان است.

ذات انسانی و ذات الهی عیسی مسیح، از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند. عیسی مسیح برای همیشه خدای مجسم (یعنی خدا که در جسم عیسی به شکل انسان درآمد)، به طور کامل خدا و به طور کامل انسان و دو ذات مجزا در یک نفر خواهد بود. انسانیت و الوهیت عیسی با یکدیگر آمیخته نشده اند، بلکه بدون از دست دادن هویت مستقل، متحد می باشند. عیسی مسیح گاهی تحت تاثیر محدودیت های بشری قرار می گرفت (یوحنا فصل ۴ آیه ۶ ، فصل ۱۹ آیه ۲۸ ) و گاهی نیز قدرت الهی خود را بکار می گرفت (یوحنا فصل ۱۱ آیه ۴۳ ؛ متی فصل ۱۴ آیه های ۱۸ تا ۲۱). در هر دو حالت، اعمال او از یک شخص سرچشمه می گرفت. عیسی مسیح دارای دو ذات، ولی‌ یک شخصیت بود.

نظریه اتحاد هیپواستاتیک تلاشی است برای توضیح اینکه چگونه عیسی می تواند همان زمان، هم خدا وهم انسان باشد. هر چند، در نهایت ما از درک کامل این مطلب ناتوان هستیم. درک کامل عملکرد خدا برای ما غیر ممکن است. ما، به عنوان انسانی با ذهن محدود، نباید انتظار داشته باشیم که خدای بی نهایت را کاملا درک کنیم. عیسی پسر خدا است یعنی او توسط قدرت روح القدس جسم یافت (لوقا فصل ۱ آیه ۳۵) اما این بدان معنا نیست که عیسی قبل از آن وجود نداشت. عیسی همواره وجود داشته است (یوحنا فصل ۸ آیه ۵۸، فصل ۱۰ آیه ۳۰) وقتی عیسی مسیح در رحم مریم شکل گرفت به یک انسان تبدیل شد، به علاوه اینکه در عین حال خدا بود.(یوحنا فصل ۱ آیه های ۱ و ۱۴).

عیسی هم خدا وهم انسان است. عیسی همواره خدا بوده است، اما او زمانی به انسان تبدیل شد که در رحم مریم به وجود آمد. عیسی مسیح برای همدردی با رنج های ما، شکل انسان به خود گرفت (عبرانیان فصل ۲ آیه ۱۷)، و مهم تر از آن، به این علت که بتواند با جان دادن بر روی صلیب جریمه گناهان ما را بپردازد (فیلیپیان فصل ۲ آیه های ۵ تا ۱۱). به طور خلاصه، اتحاد هیپواستاتیک می گوید که عیسی مسیح، به طور کامل انسان و به طور کامل خداست، که در این اتحاد، هیچ اختلاط و یا کمرنگ شدن هیچ کدام از دو ذات وجود ندارد، و این که او برای همیشه یک فرد واحد است.

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید