غمگین کردن روح القدس یا فرو نشاندن روح القدس یعنی چه؟

image_pdfimage_print

pomba.gif

جواب: هنگامی که از کلمه ” فرو نشاندن” در کتاب مقدس استفاده شده است، از فرو نشاندن آتش صحبت شده است. هنگامی که ایمان داران سپر ایمان را به عنوان بخشی از زره خداوند، در دست می گیرند (افسسیان فصل ۶ آیه ۱۶)، آنها قدرت تیرهای آتشین شیطان را فرو می نشانند. مسیح جهنم را محلی توصیف کرد که در آن آتش ” فرو نشانده” نخواهد شد (مرقس فصل ۹ آیه ۴۴ تا ۴۸) .به همین ترتیب، روح القدس آتشی زنده درون هر ایماندار است. او می خواهد خود را در عملکرد و نگرش ما نشان دهد. هنگامی که ما ایمانداران اجازه نمی دهیم روح القدس در اعمال ما دیده شود، زمانی که آنچه را که می دانیم اشتباه است انجام می دهیم، ما در واقع روح القدس را سرکوب کرده و یا فرو می نشانیم (اول تسالونیکیان فصل ۵ آیه ۱۹). ما اجازه نمی‌دهیم که روح القدس آنچنان که می خواهد خود را آشکار سازد.

برای درک اینکه غمگین کردن روح القدس به چه معنیست، اول باید بدانیم که غمگین شدن او نشان دهنده این است که او شخصیت دارد. تنها یک شخص می تواند غمگین شود؛ بنابراین، روح القدس باید یک شخص الهی باشد تا بتواند دچار حس غمگین شدن شود. زمانی که این را درک کردیم، بهتر می توانیم چگونگی غمگین شدن او را بفهمیم، به این دلیل که ما هم غمگین می شویم. افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰ به ما می گوید که ما نباید روح القدس را غمگین کنیم. ما روح القدس را با زندگی مانند غیرایمانداران و کافران (افسسیان فصل ۴ آیه های ۱۷ تا ۱۹)، با دروغ (افسسیان فصل ۴ آیه ۲۵)، با خشم (افسسیان فصل ۴ آیه های ۲۶ تا ۲۷)، با دزدی (فصل ۴ آیه ۲۸)، با دشنام و فحاشی (افسسیان فصل ۴ آیه ۲۹ )، تلخی (افسسیان فصل ۴ آیه ۳۱)، بی‌رحمی (افسسیان ۴ آیه ۳۲)، و با بی بند و باری جنسی (فصل ۵ آیه های ۳ تا ۵) غمگین می کنیم. غمگین کردن روح القدس یعنی عمل کردن و یا فکر کردن و انجام دادن یک کار گناه آلود است. غمگین ساختن و فرو نشاندن روح القدس هر دو یک اثر دارند، هر دو مانع یک زندگی خدا پسندانه می شوند. هر دو زمانی اتفاق می افتند که یک ایمان دار تمایلات دنیوی خود را دنبال کند و در برابر خدا گناه ورزد. تنها راه درست برای پیروی، راهی است که منجر به نزدیکی ایمان دار به خدا و تقدس می شود و او را از دنیا و گناه دور می سازد. همانطور که ما دوست نداریم غمگین شویم، و همانطور که ما به دنبال فرو نشاندن خوبی نیستیم، بنابراین نباید با امتناع از دنباله روی از روح القدس او را غمگین کرده یا فرو نشانیم .

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید