چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟

image_pdfimage_print
چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟
چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟
 بسیاری از مسیحیان درک نادرستی از تضمین نجات دارند و تضمین نجات را در نقاط اشتباهی از زندگی خود می بینند. ما تضمین نجات را در رشد روحانی، انجام کارهای خوب ، اطاعت از کلام خدا که در زندگی مسیحی ما مشهود می باشد و در کارهایی می بینیم که خداوند در زندگی ما انجام می دهد. در حالیکه که این موارد می توانند گواه و نشانه ای از نجات باشند، اما قطعا نمی توانیم پایه و اساس نجات را بر این موارد قرار دهیم و بگوییم چون همه این موارد را داریم پس نجات برای ما تضمین شده است. بلکه نجات تضمین شده را در حقیقت راستین کلام خدا پیدا کنیم. ما باید بر اساس وعده هایی که خداوند داده است، از تضمین نجات اطمینان حاصل کنیم، نه اینکه تضمین نجات را بر اساس تجربه های شخصی خود قرار دهیم.

چه تضمینی وجود دارد که من نجات پیدا کرده ام؟ اول یوحنا فصل ۵ آیه های ۱۱ تا ۱۳ به ما می گوید:” اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت خدا اینست که او به ما حیات جاوید عطا کرده، و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است. پس روشن است که هرکس مسیح را دارد، به این حیات نیز دسترسی دارد؛ اما هر که مسیح را ندارد، از این حیات بی‌بهره خواهد ماند. این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا ایمان دارید، بدانید که از هم اکنون، از حیات جاوید برخوردارید”. چی کسی مسیح را دارد؟ هرکس که به او ایمان دارد (یوحنا فصل ۱ آیه ۱۲). اگر شما مسیح را دارید، پس دارای زندگی ابدی نیز می باشید.

خواست خدا اینست که ما بطور تضمین شده، نجات را دریافت کنیم. ما نباید تمام زندگی مسیحی خود را نگران این باشیم که آیا واقعا نجات پیدا کرده ایم یا نه. این همان دلیلی است که کتاب مقدس برنامه نجات را برای ما بسیار واضح و روشن ساخته است. به عیسی مسیح ایمان بیاورید (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶؛ اعمال رسولان فصل ۱۶ آیه ۳۱). “در واقع، اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت” (رومیان فصل ۱۰ آیه ۹). آیا توبه کرده اید؟ آیا ایمان دارید که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان شما، جان خود را بر روی صلیب فدا کرد و بعد از سه روز دوباره زنده شد (رومیان فصل ۵ آیه ۸، دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱)؟ آیا برای نجات فقط به او اعتماد و ایمان دارید؟ اگر پاسخ این سوال ها “مثبت” باشند، پس شما نجات پیدا کرده اید. تضمین یعنی اینکه از شک و تردید رهایی یابید. کلام خدا را درون قلب خوب خود قرار دهید، آنگاه نسبت به نجات تضمینی و ابدی خود، هیچ شک و تردیدی در دل خود نخواهید داشت.

عیسی مسیح شخصا به همه کسانی که به او ایمان داشته باشند این تضمین را می دهد:” من به ایشان زندگی جاوید می‌بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچکس نیز نمی‌تواند ایشان را از دست من بگیرد. چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قویتر است؛ هیچ انسانی نمی‌تواند ایشان را از پدرم بگیرد” (یوحنا فصل ۱۰ آیه های ۲۸ تا ۲۹). زندگی ابدی به معنای واقعی کلمه، ابدی و جاودانه خواهد بود. هیچ کسی حتی خود شما نیز نمی تواند، نجاتی را که مسیح به شما داده از شما بگیرد.

ما کلام خدا را درون قلب خود حفظ می کنیم تا بر ضد او گناه نکنیم (مزامیر فصل ۱۱۹ آیه ۱۱)، در نظر داشته باشیم که شک کردن نیز گناه محسوب می شود. شاد باشید در آن چیزی که کلام خدا به شما می گوید: به جای اینکه شک و تردید داشته باشیم، می توانیم با اطمینان زندگی کنیم! ما از کلام خود مسیح می توانیم اطمینان حاصل کنیم که نجات ما هرگز مورد تردید و سوال قرار نخواهد گرفت. تضمین نجات ما بر اساس برنامه نجات کامل و بی نقصی است که خداوند از طریق عیسی مسیح برای ما فراهم کرده است.

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →