“تاوان جایگزین” چیست؟

image_pdfimage_print
"تاوان جایگزین" چیست؟
“تاوان جایگزین” چیست؟
 تاوان جایگزین اشاره به عیسی مسیح دارد که به جای ما و برای گناهان ما جان خود را فدا کرد. کلام مقدس می گوید که همه انسانها گناهکارند (رومیان فصل ۳ آیه های ۹ تا ۱۸ و آیه ۲۳). جریمه گناهان ما مرگ است. رومیان فصل ۶ آیه ۲۳ می گوید: ” زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.”

این آیه چند مورد را به ما یاد می دهد. بدون مسیح، ما خواهیم مُرد و برای پرداخت تاوان گناهانمان، برای همیشه در جهنم خواهیم بود. مرگ در کلام خدا اشاره به “جدایی” دارد. همه می میرند، اما بعضی ها تا ابد با مسیح در بهشت خواهند بود، و بعضی تا ابد در جهنم خواهند بود. مرگی که در اینجا از آن صحبت می کنیم اشاره به زندگی در جهنم است. اما دومین چیزی که این آیه به ما میگوید این است که زندگی ابدی از طریق عیسی مسیح در اختیار ما گذاشته شده است. این “تاوان جایگزین” او برای ما می باشد.

عیسی مسیح مصلوب شد و بجای ما مُرد. ما لایق مرگ بر روی صلیب بودیم، چون ما گناه کرده ایم. اما مسیح تنبیه را بر خود گرفت و خود را بجای ما قرار داد و آنچه ما سزاوار آن بودیم را بر گردن گرفت. “زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی‌گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم” (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱).

“او بر روی صلیب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته، زندگی پاکی داشته باشیم. زخمهای او نیز دوای دردهای ما گردید” (اول پطرس فصل ۲ آیه ۲۴). اینجا باز می بینیم که مسیح گناهانی را که ما مرتکب شده بودیم بر خود گرفت تا بهای آن گناهان را به جای ما بپردازد. چند آیه بعد می خوانیم “مسیح نیز زحمت دید. او خود از هر گناهی مبرّا بود، اما یک بار جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. زمانی که بدن مسیح در قبر گذاشته شد، روح او زنده ماند” (اول پطرس فصل ۳ آیه ۱۸ ). این آیه ها فقط نمایانگر این حقیقت نیستند که مسیح جایگزین ما شد بلکه این حقیقت را هم به ما می گویند که مسیح “تاوان” بود، بدین معنی که کل بها و تاوان گناهان بشر را پرداخت کرد.

اشعیا فصل ۵۳ آیه ۵ نیز درباره مسیح صحبت می کند که باید می آمد تا بر روی صلیب برای گناهان ما بمیرد. این پیشگویی کاملا جزییات را بیان می کند و دقیقا نیز همانطور که پیش گویی شده بود اتفاق افتاد.” برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم”. به مفهوم جایگزینی در این آیه نیز توجه کنید. در این آیه نیز شاهد آن هستیم که مسیح تاوان گناهان ما را پرداخت می نماید.

ما توسط خودمان، فقط به یک صورت می توانیم تاوان گناهانمان را پرداخت نماییم و آن هم برای همیشه در جهنم بودن است. اما پسر خدا، عیسی مسیح، به روی زمین آمد تا بهای گناهان ما را بپردازد. و به خاطر کاری که او برای ما انجام داد، حالا نه تنها گناهان ما بخشیده شده است بلکه این فرصت نیز به ما داده شده تا بطور ابدی با او باشیم. برای اینکه به این هدف برسیم باید به کاری که مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داد، ایمان بیاوریم. ما نمی توانیم خودمان را نجات دهیم؛ بلکه نیاز به جایگزینی داریم تا برای پرداخت تاوان گناهان، جای ما را بگیرد. مرگ عیسی مسیح، همان “تاوان جایگزین” است که ما به آن نیاز داریم.

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →