دعا

image_pdfimage_print

به نام عیسى مسیح پر جلال میطلبم از پدر اسمانى و شاه شاهان ، قادر مطلق و خداى پر از فیض و محبت و رحمت که امروز و جملگى روزدهایمان را مبارک و هموار نماید و به خاطر نام عظیمش با ما عمل نماید و با اراده زیبایش خیریت فراهم کند

اى خداى پدر در نام پسرت عیسى که خداوند است
هر ناامیدى ، به امید تبدیل شود
هر شکست ، به پیروزى
هر بیمارى ، به شفا
هر غم و ماتم ، به شادى
هر لعنت ، به برکت
هر بى حکمتى ، به حکمت
هر جنگى ، به صلح
هر گناه ، به توبه و تقدس
هر اختلاف ، به تفاهم
هر تاریکى ، به نور
هر فقرى ، به ثروت
هر ضعفى ، به قوت
هر اسارت ، به ازادى
هر بستگى ، به گشایش
هر ناآرامى ، به ارامى
هر غرور ، به فروتنى
هر سردى ، به گرمى
هر گناه ، به پاکى
هر دروغ ، به راستى
هر کینه ، به محبت
هر شریعت و مذهب ، به نجات در عیسى
و هر ترس و نگرانى به قوت خداوند تبدیل شود .

با شکر و سپاس می طلبیم
با قدرت روح القدوس آمین.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

One Comment on “دعا”

دیدگاهتان را بنویسید