آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟

آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟

آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →