نبرد با ترس

image_pdfimage_print

*هفت سلاح برای مقابله با ترس:* خدا حقیقت است. خدا نزدیک است. خدا رحیم است. خدا حاکم است. خدا می‌شنود. خدا امین است. خدا نقشه‌ای دارد.

زمانی که ترس دزدکی وارد می‌شود و این جمله که «اگر چنین شود، چه کنم؟» «اگر چنان شوم، چه کنم؟» همۀ فکر و ذهنتان را به خود مشغول می‌سازد و آرام و قرار را از شما می‌گیرد، این هفت حقیقت را به یاد آورید:

۱. حقیقت خدا. یا همۀ این چیزهایی که ذهنم را مشغول کرده‌اند واقعاً اتفاق می‌افتند یا فقط زاییدۀ تخیلات خودم هستند؟ پولس به ما یادآور می‌شود که بر هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک‌نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها، تفکر کنید (فیلیپیان ۴:‏۸).

۲. حضور خدا. می‌توانیم با این حقیقت تسلی یابیم که تنها نیستیم. خدا با ما است. «خدا ملجا و قوت ما است و مددکاری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود» (مزمور ۴۶:‏۱).

۳. فیض خدا. خدا وعده می‌دهد در همۀ آزمایشها و سختیهایی که سر راهمان قرار می‌گیرند فیضِ بسنده‌اش را به ما عطا نماید. عیسی به پولس فرمود: «فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد.» از این‌رو، ما هم می‌توانیم همراه با پولس بگوییم: «پس به شادیِ بسیار از ضعفهای خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود» (دوم قرنتیان ۱۲:‏۹).

۴. حاکمیت خدا. خدا بر همۀ موقعیتهای زندگی‌مان حاکم است. «جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده می‌شوند و با جنود آسمان و سَکنۀ جهان بر وفق ارادۀ خود عمل می‌نماید و کسی نیست که دست او را بازدارد یا او را بگوید که چه می‌کنی؟» (دانیال ۴:‏۳۵).

۵. گوش شنوای خدا. در دعا، دل خود را به حضور خدا بگشایید. «انتظار بسیار برای خداوند کشیده‌ام و به من مایل شده، فریاد مرا شنید» (مزمور ۴۰:‏۱).

۶. قابل اعتماد بودن خدا. «هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت. در خدا کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل کرده، نخواهم ترسید. انسان به من چه می‌تواند کرد؟» (مزمور ۵۶:‏۳-‏۴).

۷. طرح و تدبیر خدا. هر قدر هم آزمایشها و سختیها ترسناک به نظر رسند، خدا وعده می‌دهد به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند، همۀ چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند (رومیان ۸:‏۲۸). شاید، در این لحظه، در اوضاع و شرایطی که در آن به سر می‌بریم خیریتی نبینیم. اما می‌توانیم به خدا اعتماد نماییم و مطمئن باشیم که ابرهای سیاه کنار خواهند رفت و آفتاب رخ می‌نماید.

پس وقتی کودکتان به سرطان مبتلا می‌شود یا به شما خبر می‌دهند عزیزتان تصادف کرده است یا همسرتان با این خبر به خانه می‌آید که شغلش را از دست داده است، یا هر اتفاق دیگری روی می‌دهد، خودتان را برای نبرد آماده کنید. اجازه ندهید دشمن شما را در ترس محاصره و اسیر کند. با تکیه به وعده‌های کلام خدا و شخصیت تغییرناپذیر خدا با دشمن بجنگید.

نقل‌قول از اِستاسی ری‌اوچ: نویسندۀ کتابهای مسیحی


— 
Wednesday, May 23, 2018 —

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید