عبارت “شوهر یک زن” در اول تیموتائوس فصل ۳ آیه ۲ به چه معناست؟

عبارت "شوهر یک زن" در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 به چه معناست؟

عبارت “شوهر یک زن” در اول تیموتائوس فصل ۳ آیه ۲ به چه معناست؟

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →