تقدیس یعنی چه؟

image_pdfimage_print

تقدیس یعنی چه؟

پاپ فرانسیس: مادران از شیر دادن به فرزندانشان در کلیسا خجالت نکشند

تقدیس عمل جدا ساختن یا وقف نمودن یک شخص یا یک شی برای خدمت به خداوند است. وقتی کسی یا چیزی برای خداوند تقدیس می‌شود، بدین مفهوم است که آن شخص یا آن چیز کاملا تحویل خداوند می‌گردد تا برای انجام امور خداوند مورد استفاده قرار گیرد.
تقدیس همچنین به مفهوم ” مقدّس ساختن“ و ” درخور ساختن“ است . خداوند در عهد قدیم مراسم تقدیس را فراهم آورد که به موجب آن افراد و اشیا می‌توانستند مقدّس شده و بدینسان درخور و مناسب خدمت در معبد شوند (خروج ۲۹: ۱-۹ و تفسیر آن مشاهده شود).
گرچه تقدیس حقیقی امری ظاهری و مذهبی نیست. تقدیس حقیقی حاکی از طهارت باطنی، و پاکی درونی و قلبی یک شخص است. این کار صرفا فقط بوسیله روح خود خداوند یعنی روح‌القدس امکان پذیر است؛ اینک کل تقدیس برای مسیحیان کاملا باطنی و روحانی بوده که بوسیله روح‌القدس به مرحله انجام می‌رسد.
منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید