دوران مصیبت بزرگ یعنی چه؟ از کجا می دانیم که دوران مصیبت بزرگ هفت سال طول خواهد کشید؟

image_pdfimage_print
دوران مصیبت بزرگ یعنی چه؟ از کجا می دانیم که دوران مصیبت بزرگ هفت سال طول خواهد کشید؟
دوران مصیبت بزرگ یعنی چه؟ از کجا می دانیم که دوران مصیبت بزرگ هفت سال طول خواهد کشید؟
 دوران مصیبت بزرگ هفت سالی از آینده است که خدا تنبیه قوم اسرائیل را به اتمام می رساند و داوری نهایی بی ایمانان را به انجام می رساند. کلیسا از کسانی تشکیل شده است که به عیسی مسیح و کار او ایمان آورده اند به اینکه او آنها را از تنبیه شدن برای گناه نجات داده است و آنها در این دوران مصیبت بزرگ بر روی زمین نخواهند بود. کلیسا قبل از این دوران ربوده می شود (اول تسالونیکیان فصل ۴ آیه های ۱۳ تا ۱۸؛ اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۵۱ تا ۵۳). کلیسا از غضب آینده خدا در امان خواهد بود (اول تسالونیکیان فصل ۵ آیه ۹). در تمام کتاب مقدس، دوران مصیبت بزرگ به اسامی مختلف نام برده شده است مثل روز خداوند (اشعیا فصل ۲ آیه ۱۲؛ اشعیا فصل ۱۳ آیه های ۶ تا ۹؛ یوئیل فصل ۱ آیه ۱۵، فصل ۲ آیه های ۱ تا ۳۱، فصل ۳ آیه ۱۴؛ اول تسالونیکیان فصل ۵ آیه ۲) ، زمان سختی (تثنیه فصل ۴ آیه ۳۰)، دوران مصیبت بزرگ، که اشاره به نیمه دوم هفت سال است (متی فصل ۲۴ آیه ۲۱)، دوران سختی و اضطراب (دانیال فصل ۱۲ آیه ۱؛ صفنیا فصل ۱ آیه ۱۵)، زمان سختی یعقوب (ارمیا فصل ۳۰ آیه ۷).

باید دانیال فصل ۹ آیه های ۲۴ تا ۲۷ را درک کنیم تا منظور از دوران مصیبت بزرگ و زمان وقوع آن را متوجه شویم. در این قسمت از هفتاد هفته بر علیه “قوم تو” صحبت می کند. قوم دانیال یهودیان بودند، یعنی قوم اسرائیل، و دانیال فصل ۹ آیه ۲۴ از زمانی صحبت می کند که خدا برای “خاتمه دادن به طغیان، خاتمه دادن به گناه، پرداخت جریمه گناه، اجرای عدالت ابدی، بستن رویاها و پیش گویی ها، و مسح کردن مقدس ترین” اختصاص داده است. خدا اعلام می کند که در “هفتاد هفته” همه اینها انجام خواهد شد. این هفتاد هفته سالها و یا ۴۹۰ سال است (بعضی از ترجمه ها به آن بعنوان هفتاد هفته سالها اشاره می کند.) این مطلب در قسمت دیگری از دانیال تایید می شود. در آیه ۲۵ و ۲۶، دانیال می گوید که مسیح بعد از “هفت هفته و شصت و دو هفته” کشته خواهد شد (جمعا ۶۹)، که شروع آن در زمان فرمان بازسازی اورشلیم می باشد. به عبارت دیگر، ۶۹ هفته سالها (۴۸۳ سال) بعد از فرمان بازسازی اورشلیم، مسیح کشته می شود. تاریخ نویسان مسیحی تایید می کنند که ۴۸۳ سال از زمان فرمان بازسازی اورشلیم گذشته بود که مسیح مصلوب شد. بیشتر محققین مسیحی، بدون توجه به فرجام شناسی (وقایع آینده)، همین درک را از هفتاد هفته دانیال دارند.

با گذشت ۴۸۳ سال از بازسازی اورشلیم تا کشته شدن مسیح، از نظر دانیال فصل ۹ آیه ۲۴ یک هفته باقی می ماند برای “به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد “هفته” طول خواهد کشید تا طبق پیشگویی انبیاء فساد و شرارت از بین برود، کفاره گناهان داده شود، عدالت جاودانی برقرار گردد و قدس‌الاقداس دوباره تقدیس شود” این هفت سال نهایی دوران مصیبت بزرگ خوانده می شود- این زمانیست که خدا داوری قوم اسرائیل را برای گناهانش به اتمام می رساند.

دانیال فصل ۹ آیه ۲۷چند نکته درباره هفت سال دوران مصیبت بزرگ را روشن می سازد: “این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک «هفته‌ای» می‌بندد، ولی وقتی نصف این مدت گذشته باشد، مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا خواهد شد. سپس این خرابکار، خانۀ خدا را آلوده خواهد ساخت، ولی سرانجام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد”. کسی که در این آیه از او صحبت می کند همان است که عیسی مسیح او را “باعث ویرانی و بدبختی” می خواند (متی فصل ۲۴ آیه ۱۵) و در مکاشفه فصل ۱۳ “جانور” خوانده می شود. دانیال فصل ۹ آیه ۲۷ می گوید که این دجال برای هفت سال عهد می بندد، اما در میان این هفته (سه و نیم سال از دوران مصیبت بزرگ گذشته)، عهد را می شکند و مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا خواهد شد. مکاشفه ۱۳ توضیح می دهد که این موجود تمثالی از خود را در معبد قرار می دهد و مردم دنیا را ملزم می کند که آنرا پرستش کنند. مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۵ می گوید که این برای ۴۲ ماه ادامه خواهد داشت، براحتی می توان دید که کل این زمان ۸۴ ماه یا هفت سال است. از آنجاییکه دانیال فصل ۹ آیه ۲۷ می گوید این در وسط هفته انجام می شود، و مکاشفه فصل ۱۳ آیه ۵ می گوید که دجال این را برای ۴۲ ماه انجام می دهد، بسادگی می توان دید که جمعا ۸۲ ماه یا هفت سال می شود. همچنین دانیال فصل ۷ آیه ۲۵ را ببینید، جایی که “یک زمان” و “دو زمان” و “نصف زمان” (زمانی=۱ سال، دو زمان =۲ سال، نصف زمان= ½ سال، جمعا سه سال و نیم) باز به دوران مصیبت بزرگ اشاره می کند، یعنی نیمه دوم هفت سال دوران مصیبت بزرگ وقتیکه آن موجود در قدرت خواهد بود.

برای مطالعات بعدی درباره دوران مصیبت بزرگ به مکاشفه فصل ۱۱ آیه های ۲ تا ۳ رجوع کنید که از ۱۲۹۰ روز و ۴۲ ماه صحبت می کند و دانیال فصل ۱۲ آیه های ۱۱ تا ۱۲، که از ۱۲۹۰ روز و ۱۳۳۵ روز صحبت می کند. این روزها اشاره هایی به دوره های میانی دوران مصیبت بزرگ دارند. این روزهای اضافی در دانیال فصل ۱۲ ممکن است شامل زمان داوری ملتها در آخر زمان (متی فصل ۲۵ آیه های ۳۱ تا ۴۶) و زمان پایه ریزی سلطنت هزارساله مسیح (مکاشفه فصل ۲۰ آیه های ۴ تا ۶) هم باشد.

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →